Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy Cu
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Banskobystrická měď
    Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Chromian valleriite and associated minerals from the Ralsko mafic-ultramafic complex, Czechoslovakia
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Erdenet - návrat ke kořenům?
    Essential features of porphyry copper/molybdenum and rare-metal (Sn, W, Mo, Be, Li) ore deposits
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geologicko-mineralogická charakteristika některých ložisek USA
    Gisement cuprifere de Tazalaght - modele de la minéralisation stratiforme dans le protérozoique supérieur transgressif de l'Anti-Atlas Occidental (Maroc Sud)
    Gisement de Tazalaght - modele de la minéralisation cuprifere stratiforme dans le Précambrien supérieur de l' Anti-Atlas Occidental (Maroc)
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornictví na Filipínách
    Hornictví Nového Zélandu
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    K využitelnosti rud ranského masívu
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Kyzová ložiska zóny Las Moscas-Siguanea v sérii Trinidad v Kubánské republice
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Metalliferous black shales - IGCP activities in 1989
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
    Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
    Michenerite PdBiTe and froodite PdBi2 from the Cu-Ni mineralization in the Ransko massif, Czech Republic
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogy of Cu-W-Ag veins at Sisson Brook, New Brunswick, Canada
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Pašavaite, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from the Noril'sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Platinmetall-Führung der Ni-Cu-Sulfidmineralisationen im Bereich der Lausitzer Antiklinalzone
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou
    Porfyrové ložisko s Au-Cu-W mineralizací na Petráčkově hoře u Vacíkova
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Principle views on the genesis of astroblemes and related mineralizations
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Rokytnice n. Jizerou
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Rudní ložiska Norilské oblasti
    Rudní ložiska Polska
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Současný stav revíru El Cobre na Kubě
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Stanín z ložiska Slovinky
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Striepky zo Slovenska
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Sulfidická mineralizácia na mastencovo-magnezitovom ložisku Mútnik pri Hnúšti
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Štěpánovský revír v letech 1767-1773
    Three polymorphs of Cu5(PO4)2(OH)4 from Lubietová, Czechoslovakia
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    V měděných dolech kozineckých
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
    Zemřel objevitel ložiska Erdenet, RNDr. Emanuel Komínek (28. listopadu 1929 - 29. května 1993)
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Zrudnění v ranském masívu
    Zwei neue Kupfer-Phosphate aus Lubietová, Slowakei