Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy Fe
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Biogenní oxidace železa v anaerobních oceánech?
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita
    Caradoc brachiopods from the Armorican Massif (northwestern France)
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Chlorites of banded magnetite ores from Desná group (silesikum, Czech Republic)
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Cronstedtit (Fe2Fe)(SiFeO5)(OH)4 zo žily Klement, Rožňava
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    České Švýcarsko
    Českolipsko
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    A discussion of geochemistry of regionally metamorphosed skarns of the Krušné hory Mountains, Czech Republic, and implications for their genesis
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Doly a hutě
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    General and comparative considerations of whole-rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologie a nerostné suroviny Angoly
    Geologie a nerostné suroviny republiky Gabun
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Global distribution of Paleozoic oolitic ironstones
    Goethit z Karlových Varů
    Grunerite and almandine from quartzites related to the stratiform iron ore formations of the Silesicum (Czech Republic, Northern Moravia)
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hornictví Nového Zélandu
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kokořínsko
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m.
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Ložiska železorudného čtyřúhelníku v Brazílii
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Lužické hory
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Magnetocrystalline anisotropy of rocks and massive ores: a mathematical model study and its fabric implications
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Metallogenesis. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Methods for determination of MnO2 and MnO in manganese ores and FeO in iron ores and sinters using X-ray fluorescence analysis
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    The microbial growth of Fe-ooids
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Die Mineralien der Skarn-Lagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge/ČSFR
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerály ostrova Elba
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Mladoboleslavsko
    Modern and Palaeozoic iron ooids - a similar volcanic origin
    Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Moravské geody
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Naše oolitické železné rudy
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992)
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Okolí Hamru a Svébořic
    Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
    Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
    Oolitic ironstones and their source of iron
    Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
    Ordovician oolitic ironstones and their source of iron
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences
    Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Ryzí antimon v Vlastějovic v Posázaví
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Schichtengebundene und stratiforme Vererzungen der Erzgebirgisch-Fichtelgebirgen Antiklinale : Historischer Bezug-Kennzeichnung - genetische Aspekte
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    The Significance of Chlorites as a genetic Indicator in Ore Deposits Exemplified by the Magnetite Ores from the Desná Group (Silesicum, Czech Republic)
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Skarns in West-Moravian amphibolites
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Thasos nejen zlatý
    Tremadocian Fe stromatolites of the Prague Basin (Czech Republic): The oldest record of hydrothermal vent communities
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    V Chrustenicích zpřístupnili veřejnosti železorudný důl
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
    Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Zajímavé křemenné výskyty v Brdech
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Zeolity magnetitového ložiska Švagrov
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
    Zur Geologie der Magnetitlagerstätte Schwarze Crux, nördlich von Vesser (Thüringer Wald)
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku
    Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko)
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku