Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy Sn
Článek
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Anatas z Krupky
    The annual report on the activity of the Working Group on Tin and Tungsten Deposits
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Background, summary and aftermath of the 1548 minning law for the Schlackenwald tin mines, Bohemia
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    The Behaviour of Tin, Tungsten and Molybdenum in Felsic Magmas
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemické složení kasiteritu
    Chemické typy granitů severozápadních Čech
    Cín
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cínová cesta
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    The Cínovec-Krupka Mining Region
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    The Cínovec/Zinnwald Sn-W-Li deposit
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Classification of granites by mean of discriminant analysis. Methods of Applied Geochemistry. Volume II
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dobývanie cínu a fluoritu Spoločného podniku MČSM v MoLR
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Die Entwicklung der EPR-Charakteristik und Färbung von Fluoriten aus Sn-Vererzungen : Beziehungen zur Fluidevolution in der Lagerstätte
    Erzführende Granitoide des Moldanubikums
    Essential features of porphyry copper/molybdenum and rare-metal (Sn, W, Mo, Be, Li) ore deposits
    Evolutionary trends of gold and tin deposits
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Fabric evidence in mineralized granites
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Fluid inclusion geochemistry of Bashierxi tungsten-tin deposit in Qimantag area, Xinjiang
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    Genetic models for metallogenetic specialization of tin and tungsten deposits associated with the Krušné hory (Erzgebirge) granite batholith of Central Europe
    Genetic significance of lamproite dykes in the Sn-, W-, and Mo-bearing districts related to granitoids
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
    Geochmičeskije i geodinamičeskije predposylki formirovanija redkometal'nych rudonosnych granitov Bogemskogo massiva central'noj Jevropy
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geologisch-Tektonischer Bau der Gera-Jáchymov (Joachimsthal)-Störungszone und die daran gebundenen Uranlagerstätten : Exkursionsführer
    Geologische und petrologische Untersuchungen zur Genese der Sn-W-Li-Lagerstätte Zinnwald (Erzgebirge)
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    Granites of the Krušné Hory/Erzgebirge Mts. - Slavkovský les area
    Granitoid-related tin and tungsten mineralization of the Bohemian Massif
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization
    The Horní Blatná granite body in western Krušné hory Mts. and related tin mineralization
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
    Indicie Sn-W-mineralizace v jádře kateřinohorské klenby
    Inner structure of mineralized greisen cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts)
    Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces
    Jizerskohorské cínové doly
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Karlovy Vary-Slavkovský les area
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    The Krupka tin deposit
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Late-Variscan crustal evolution and related tin-tungsten mineralization in the Altenberg-Teplice caldera (Eastern Erzgebirge)
    Leucogranites in Hercynian tin provinces (SW England and NW Bohemia) and comparison with leucogranites in Himalayas
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Members of the philipsbornite-florencite and chernovite-xenotime solid solution series in metasomatic altered granites of the Zinnwald tin deposit (Erzgebirge, Germany)
    Metallogenetical aspects of Late-Variscan tin and fluorspar deposits in the North-Western border of the Bohemian Massif (Erzgebirge, Vogtland)
    Metallogenic overview of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge) region
    Metallogenic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the north-western border of the Bohemian Massif (Krušné hory-Krásný les area)
    The metallogeny of the Erzgebirge (Krušné hory)
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minutes of the Business Meeting held in Beijing and Report of WGTT
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Modelování ložiska Cínovec
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    The Nejdek Massif - Granites and Tin Mineralization
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dyke from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    The occurrence of dioctahedral chlorite in greisen
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Pb/Pb and U/Pb zircon dating of subvolcanic rhyolite as a time marker for Hercynian granite magmatism and Sn mineralisation in the Eibenstock granite, Erzgebirge, Germany: Considering effects of zircon alteration
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Pericline twinning as a criterion of the albite origin in syenite and granite of the Altenberg tin deposit (Erzgebirge)
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Physicochemical parameters of granite formation and related tin-tungsten-molybdenum mineralizations in the Erzgebirge, north-western edge of the Bohemian Massif
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Possible roles of organic carbon in the control and genesis of tin deposits
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Radiothermal granites of the Cullen Batholith and associated mineralisation (N.T. Australia)
    Rare metal-bearing granites of the Bohemian Massif
    Raspredelenije redkozemel'nych elementov v vertikal'nych razrezach redkometal'nych granitov Pograničnogo (Rossija) i Cinoveckogo (Čechija) massivov
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    REE in fluorite from tin deposits in the Erzgebirge region implications for the origin of Eu-anomalies in Li-F granites
    Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT) : Main results in 1999
    Report of the IAGOD Working Group on Tin and Tungsten Deposits (WGTT) - Main results in 2000
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Similarities vers. differences in evolution of rare metal granites, porphyry intrusions and pegmatites
    Skorodit z Přebuzi
    Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sn-W-Pb-Ta disseminated mineralization in Li-mica granite at Podlesí
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Struktur-Stoff-Modellierung von Kataklasit-Subvulkanit-Komplexen im Erzgebirge (DDR/ČSSR)
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals from Horní Slavkov
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní minerály z Cínovce
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Textures of mineralized rare-metal granites as a tool for exploration
    Textures of rare-metal granites as exploration tool
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    The timing of rare metal mineralization associated with acid magmatism: A correlation of some Paleozoic and Mesozoic provinces
    Tin deposit Jeroným near Čistá
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Tin deposits in vein greisens
    Tin mineralization in the Horní Blatná granite body
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge-Slavkovský les metamollgenic province
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Verhältnis von Tektonik, Metasomatose und Vererzung in der Zinnerzlagerstätte Altenberg/Erzgebirge
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj greisenizace Hubského pně
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zavarickit (BiOF) z Cínovce
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    The Zinnwald greisen deposit related to post-collisional A-type silicic magmatism in the Variscan Eastern Erzgebirge/Krušné hory
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Zonálnost pňů Li-F granitu