Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy W
Článek
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Anatas z Krupky
    The annual report on the activity of the Working Group on Tin and Tungsten Deposits
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    The Behaviour of Tin, Tungsten and Molybdenum in Felsic Magmas
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemické typy granitů severozápadních Čech
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    The Cínovec-Krupka Mining Region
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    The Cínovec/Zinnwald Sn-W-Li deposit
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Die Entwicklung der EPR-Charakteristik und Färbung von Fluoriten aus Sn-Vererzungen : Beziehungen zur Fluidevolution in der Lagerstätte
    Erzführende Granitoide des Moldanubikums
    Essential features of porphyry copper/molybdenum and rare-metal (Sn, W, Mo, Be, Li) ore deposits
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Fabric evidence in mineralized granites
    Fluid inclusion geochemistry of Bashierxi tungsten-tin deposit in Qimantag area, Xinjiang
    Genetic models for metallogenetic specialization of tin and tungsten deposits associated with the Krušné hory (Erzgebirge) granite batholith of Central Europe
    Genetic significance of lamproite dykes in the Sn-, W-, and Mo-bearing districts related to granitoids
    Geochmičeskije i geodinamičeskije predposylki formirovanija redkometal'nych rudonosnych granitov Bogemskogo massiva central'noj Jevropy
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geologisch-Tektonischer Bau der Gera-Jáchymov (Joachimsthal)-Störungszone und die daran gebundenen Uranlagerstätten : Exkursionsführer
    Geologische und petrologische Untersuchungen zur Genese der Sn-W-Li-Lagerstätte Zinnwald (Erzgebirge)
    Granites of the Krušné Hory/Erzgebirge Mts. - Slavkovský les area
    Granitoid-related tin and tungsten mineralization of the Bohemian Massif
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    Indicie Sn-W-mineralizace v jádře kateřinohorské klenby
    Inner structure of mineralized greisen cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts)
    Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces
    Japonská dvojčata křemene z Bolívie a Peru
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    The Krupka tin deposit
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Late-Variscan crustal evolution and related tin-tungsten mineralization in the Altenberg-Teplice caldera (Eastern Erzgebirge)
    Leucogranites in Hercynian tin provinces (SW England and NW Bohemia) and comparison with leucogranites in Himalayas
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Locality No.6: Lásenice near Jindřichův Hradec (Vojířov gamekeeper's lodge), a subvolcanic felsic dike with tungsten mineralization
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ložisko Tyrnyauz v elbruské oblasti Velkého Kavkazu
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Metallogenic overview of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge) region
    The metallogeny of the Erzgebirge (Krušné hory)
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Mineralogy of Cu-W-Ag veins at Sisson Brook, New Brunswick, Canada
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minutes of the Business Meeting held in Beijing and Report of WGTT
    Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti spracovania scheelitových koncentrátov
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    The Nejdek Massif - Granites and Tin Mineralization
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dyke from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Physicochemical parameters of granite formation and related tin-tungsten-molybdenum mineralizations in the Erzgebirge, north-western edge of the Bohemian Massif
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Porfyrové ložisko s Au-Cu-W mineralizací na Petráčkově hoře u Vacíkova
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Precise electron microprobe age determination in altered uraninite: consequences on the intrusion age and the metallogenic significance of the Kirchberg granite (Erzgebirge, Germany)
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Rare metal-bearing granites of the Bohemian Massif
    Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT) : Main results in 1999
    Report of the IAGOD Working Group on Tin and Tungsten Deposits (WGTT) - Main results in 2000
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Scheelite mineralization of the Bohemian Massif
    Scheelitové ložisko u Nekvasov
    Scheelitové zrudnění severně Opařan
    Scheelitové zrudnění ve vápencích a vápenosilikátových horninách jižně od Vernéřova (11-11 Aš)
    Similarities vers. differences in evolution of rare metal granites, porphyry intrusions and pegmatites
    Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sn-W-Pb-Ta disseminated mineralization in Li-mica granite at Podlesí
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergenní minerály z Cínovce
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Textures of mineralized rare-metal granites as a tool for exploration
    Textures of rare-metal granites as exploration tool
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    The timing of rare metal mineralization associated with acid magmatism: A correlation of some Paleozoic and Mesozoic provinces
    Tin mineralization in the Horní Blatná granite body
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge-Slavkovský les metamollgenic province
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Vývoj greisenizace Hubského pně
    Významný progres scheelitovej flotácie
    W-zrudnění u obce Cetoraz
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    The Zinnwald greisen deposit related to post-collisional A-type silicic magmatism in the Variscan Eastern Erzgebirge/Krušné hory
    Zonálnost pňů Li-F granitu