Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy barevných kovů
Článek
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Archean Crust as a Source of Common Lead in the Bohemian Massif
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Barytokalcit z Příbrami
    Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Březohorský rudní revír
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Cerusit ze Stříbra
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Contibution to the origin of the Duri-Serguza Pyrite-Lead-Zinc Deposit, Iraq
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dolování v Horním Benešově je minulostí
    Doly a hutě
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochemical study of selected minor elements in polymetallic nodules and crust from eastern part Clarion-Clipperton fracture zone, Pacific Ocean
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Geologisch-Tektonischer Bau der Gera-Jáchymov (Joachimsthal)-Störungszone und die daran gebundenen Uranlagerstätten : Exkursionsführer
    Geotectonic environment of the Late-Variscan vein mineralization of the Bohemian Massif
    Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
    Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Hornictví ve Freibergu
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    Isotopic composition of lead in Proterozoic anoxic metasedimentary and volcanic rocks from the Bohemian Massif (Czech Republic) with metallogenetic implications
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jihlavský rudní obvod
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Johannit z Příbrami
    K báňskému podnikání v Nalžovských Horách
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K některým otázkám Václava Štefana
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    Kalcit z Horního Benešova
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik)
    Konec Lilky
    Kremnické rudné pole
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Kutná Hora a zlato
    Kutnohorské dolování kdysi a dnes
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    The Měděnec mine deposit
    Medieval mining areas in the Šluknov district : Results of the new geological mapping
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Metallogenesis. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metallogenetical aspects of Late-Variscan tin and fluorspar deposits in the North-Western border of the Bohemian Massif (Erzgebirge, Vogtland)
    Metallogenic overview of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge) region
    The metallogeny of the Erzgebirge (Krušné hory)
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metasomatic rocks with greisenization associated with the ore-bearing zones in the Iron Mountains (Železné hory Mountains, eastern Bohemia, Czechoslovakia)
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Milířská dolina
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mineral Resources in the Hnúšťa Area, Slovenské Rudohorie Mts., Central Slovakia; a Mineralogical Study
    Die Mineralien der Skarn-Lagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge/ČSFR
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite
    Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Die mittelalterliche Silberproduction in Mitteleuropa mit Hinweisen aus der Isotope von Bleigläsern
    Molecular stable isotopic approaches in the geological environment: A breakthrough in minerogenetic studies. Examples on sediment-hosted ore deposits
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Mykogeochemická prospekce
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    Nerostné suroviny
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Objavenie Striebornej žily v Rožňave
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Pattern and metallogenic consequences of deep rooted seismically active fracture zones in Sumatra and Java
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Polymetalická huť v nástěnné malbě na hradě Žirovnici
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    The Rammelsberg massive sulphide Cu-Zn-Pb-Ba-Deposit, Germany: an example of sediment-hosted, massive sulphide mineralisation
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Relikty báňských prací na Kosíři
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Schichtengebundene und stratiforme Vererzungen der Erzgebirgisch-Fichtelgebirgen Antiklinale : Historischer Bezug-Kennzeichnung - genetische Aspekte
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Seismically active fracture zones and distribution of large accumulations of metal in the central part of Andean South America
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sénarmontit - neobvyklý minerál ze struskových hald ve Lhotě u Příbrami
    Separace gahnitu z Křižanovic
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area)
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem
    Stříbrské miesity
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Sulfide mineralization of the Kutná Hora ore district; Bohemian Massif, Czech Republic : stable isotope and fluid inclusion study
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Šobovská polymetalická mineralizácia
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Štola Sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Untersuchungen zur prähistorischen Nutzung erzgebirgischer Buntmetallvorkommen mit geochemischen Methoden
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Úprava rudnin s obsahem volného stříbra
    The use of mantle normalization and metal ratios in the identification of the sources of platinum-group elements in various metal-rich black shales
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vzpomínka na příbramský kalcit
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlato rudných výskytov v okolí Hnúšte
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
    Zlatohorský "glockerit"
    Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zoubekite, (AgPb4Sb4S10), from Cioclovina shear-zone mineralization, Romania
    Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
    Zrudnění Pb-Zn stratiformního typu u Votic
    Zrudnění v ranském masívu
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks