Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rula biotitická
Článek
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)