Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rutil
Článek
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Application and evaluation of the new Zr-in-rutile thermometer : an example from the Erzgebirge, Germany
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Compositional, structural and phase relationships in titanian ixiolite and titanian columbite-tantalite
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Exsolution in niobian rutile from the pegmatite deposit at Greenbushes, Australia
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard massif of the Bohemian Massif: ultrahigh-temperature metamorphism at high pressure or not?
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hyperpotassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) revisited
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Možnosti úpravy titanových rud
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nová lokalita rutilu v okrese Tábor
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
    Rutil ze Šitboře u Poběžovic
    Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland)
    Rutily na Klatovsku
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Tantalum mineralization in the apical part of the Cínovec (Zinnwald) granite stock
    Titan - bájná síla bohů
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu