Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rychlost
Článek
    40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Carbon Mineralisation in European Forest Soils
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    Comparison between Two Methods of Modelling the Flow in a Mantle with Laterally Variable Viscosity
    Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Energie postupových větrových vln
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Extrémní povodně v době mrazů
    Geo-kinematics of Central and South-East Europe resulting from combination of various regional GPS velocity fields
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    The index of hackle raggedness on joint fringes
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Modifications of the Dispersion Relations for Surface Waves in a Layer on a half-Space
    New computing method of wind wave parameters
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Poznámky k fyzice vzniku vltavínů
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Special geophysical methods: the physical properties of rocks from the KTB boreholes
    Special geophysical methods: The ray interpretation of DSS data from the VI/70 seismic transect across the Bohemian Massif
    Thermische Modellierung schneller Extrusion von Hochdruckgesteinen aus der variszischen Gebirgswurzel im Erzgebirge
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples
    Validation of 3D synthetic seismograms based on the ray-Born approximation
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)