Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rychlost sedimentace
Článek
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Magnetoclimalology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
    The Magura Accretionary Wedge-Stages In Development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland)
    On Late Oligocene to Pliocene depocentre migrations and the evolution of the Carpathian-Pannonian system
    On the identification of magnetostratigraphic polarity zones
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Record of sea-level change in hemipelagic strata: insights from 2D numerical modeling
    Relations and Tectonic Setting of Emsian-Eifelian (Devonian) Basins : Implication for Early Variscan Configuration of the Bohemian Massif. 2
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians