Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    síra
Článek
    Acid and heavy deposition to soils in east central Europe
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Bulk precipitation chemistry dependence on altitude: Krušné hory Mts., Czech Republic
    Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs: environmental implications
    Catchment-Scale Acidification Reversal Experiment at Gardsjön, South-west Sweden - Assessment of the Experimental Design
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads: GEOMON network, Czech Republic
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Changes in the Soil Solution Chemistry After Exclusion of Acid Deposition
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Covered catchment experiment at Gardsjön: Changes in runoff chemistry after 4 years of experimentally reduced acid deposition
    The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Delta 34S dynamics in the system bedrock-soil-runoff-atmosphere: Results from the GEOMON of small catchments, Czech Republic
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins, Czech Republic
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Effect of altitude and tree species on 34S of deposited sulfur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Effect of temperature on downward movement of 34S and 35S in isotopically labelled forest soils: seasonality in organic S cycling
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Environmental S isotope fractionations: An update
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic)
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Geochemistry of North Bohemian sulfurous coal vertical profil
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
    Inversion twinning in troilite
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
    Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    The komplexation of mercury by humic acids
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Kontaminace povrchových vod
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
    Longitudinal variations in streamwater chemistry of the Krušné hory Mts.
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Microflora in the Wettinquelle, a mineral spring with high gas content of a deep subsurface origin
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Minerals of the system Bi-Te-Se-S related to the tetradymite archetype: review of classification and compositional variation
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Natural sensor materials for environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Principles of environmental geochemistry
    Problémy analytiky systému Ag-Fe-S
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Quality of water in the experimental river basins
    Recovery from acidification and eutrophication - interactions between atmospheric deposition and forest management
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    The role of organic acids in heavily acidified brown waters
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Satellite-based Estimations of Coniferous Forest Cover Changes: Krušné hory, Czech Republic 1972-1989
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sulfur isotope inventories of atmospheric deposition, spruce forest floor and living Sphagnum along a NW-SE transect across Europe
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulfur metabolism in polluted Sphagnum peat bogs: a combined 34S-35S-210Pb study
    Sulfur mobility in peat
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Sulphur inputs and dispersion pathways in the soil of an area affected by forest die-back, Czech Republic : A combined 34S-35S study
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Sulphur isotopic study of two seismic sphagnum bogs i.t. west Brit. Isles
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    The system Os-Mo-S
    Temporal trends in the isotope signature of air-borne sulfur in Central Europe
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zemědělství a voda
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Změny pyritu při bakteriálním loužení
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995