Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    síra ryzí
Článek
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Polská síra
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Síra ze Sicílie
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice