Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sbírka
Článek
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    Addendum (1) zu Basse & Weddige (2004): Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senckenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 87
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Antimonit ve sbírce Jihočeského muzea
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Bericht 2007 über Revisionsarbeiten in der paläobotanischen Sammlung der Geologischen Bundesanstalt
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno-Rakovník Basin of the Czech Republic
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Brdy a geologické vědy
    Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Catalogue of the Triassic and Lower Jurassic Brachiopod holotypes (excl. Bittner) in the collections of the Geological Survey of Austria
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    The collection of actinopterygian fishes from the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Asselian) of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia) at the Natural History Museum in Vienna
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 71. La collection générale (Trilobita)
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 82., La collection générale (Graptolithina)
    Collections of geological sciences and their importance
    Contribution to knowledge on ontogenetic developmental stages of Lepidodendron mannebachense Presl, 1838
    Český granát ve sbírkách Moravské galerie
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Čtyři historické smaragdy
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    The Devonian brachiopod collections of Portugal - a palaeontological heritage
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Drahé kameny v gotice
    The duke Lobkowitz Collection
    Durchwachsene weibliche Zapfen von Pseudovoltzia liebeana (Geinitz) Florin aus dem Zechstein (Oberperm) von Thüringen
    Dycotyledonous leaves from the Pliocene of Willershausen, West Germany
    Early Devonian (Emsian) hyolith Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern
    Environmental history of Central Europe in the first half of the 18th century (according to the so called Wroclaw collection)
    Ergänzung zur Flora von Willershausen am Harz - Material im Naturmuseum Augsburg
    Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Foraminifers from the Barrandian: a revision of micropaleontological collection of the Department of Paleontology, Charles University, Prague
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
    Geologicko-mineralogická expozice v jihlavském muzeu
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation on the Prague Basin, Czech Republic
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Historie lepidolitu z Rožné na Moravě
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    The History of Mineral Collecting 1530-1799 - With notes on twelve hundred early mineral collectors
    History of the "Pester Exemplar" of Pterodactylus
    Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové)
    Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    Johann Anton Stolz. 220 let od narození geologa, lékaře a filantropa (11.6.1778-17.8.1855)
    Johannes Kentmann (1518-1574) a jeho sbírka nerostů
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc.
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Kašpar M. hrabě Sternberg - velikán světové přírodovědy
    Kašpar Maria Šternberk, 6.1.1761-20.12.1838
    Knappenwand v Untersulzbachtalu - známé naleziště epidotů
    Křemen z lokality Kněževes
    Křepické zlato
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic)
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Lower Ordovician Nephrotheca Sarkaensis (Orthothecida, Hyolitha) with fossilized intestinal contents in situ (Šárka Formation, Bohemia)
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Der "Manebacher Saurier" - ein neuer grosser Eryopide (Onchiodon) aus dem Rotliegend (Unter-Perm) des Thüringer Waldes
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte
    Middle Devonian Calceola sandalina (Linnaeus, 1771) (Anthozoa, Rugosa) from Moravia (Czech Republic): aspects of functional morphology, gerontic growth patterns, and epibionts
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    The Mineral Collection of Archduches Maria Anna
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogická muzea státu Minas Gerais v Brazílii
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Der Moldavit von Straning im Krahuletzmuseum in Eggenburg, Niederösterreich
    Molybdenit v žulovském plutonu
    Moravské geody
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Morphological features of Protolepidodendron scharianum Krejčí (1880) ex Kräusel et Weyland, 1929 from the Givetian of the Czech Republic
    Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian Family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya)
    Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Nationalmuseum Prag
    Návrat k příbramským meteoritům z roku 1959
    Nejkrásnější ametystová drúza se stoletou tradicí
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    Největší české granáty
    A newly recovered collection of the Early Miocene flora of Kymi (Greece) previously misinterpreted as the Upper Miocene flora of Tállya (NE Hungary)
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    O druhu Battus Cuneifer Barrande,1846 (Agnostida,Trilobita)
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883
    Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
    Ordovician Tergomya and isostrophic Gastropoda (Mollusca) of Bohemia: Types and referred specimens in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Paleontologické oddělení
    Paleontologie a amatérští sběratelé
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Die phytopaläontologische Sammlung Franz Unger am Landesmuseum Joanneum
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Pleurocystitidae indet. (Cystoidea, Rhombifera) in the Bohemian Devonian (Czech Republic)
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Prague ´62
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Pražské millerity
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996
    Příspěvek k poznání senonské ústřice Oscillopha dichotoma (BAYLE, 1849)
    Pygidium of the trilobite Delops dermolac Šnajdr from the collections of the National Museum in Prague
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Remarks on the history of Heliolites barrandei PENECKE, 1887, type species of Pachycanalicula WENTZEL, 1895
    Reports of Bohemian trilobites before Barrande
    Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    A review of Silurian discinoid brachiopods from historical British localities
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    RNDr. Milada Vavřínová (14.12.1918 - 10.8.2001)
    RNDr. Milan Šnajdr zemřel
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 1, Einführung und Keilblattpflanzen (Sphenophyllales)
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 2, Calamiten und Lepidophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 3, Farne
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 4, Farnsamer und Farnlaub unbekannter taxonomischer Stellung
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 5, Ginkgophyten, Coniferophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 6, Wurzeln und fertile Organe. Algen und Bakterien. Vegetation
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Sádrovec z Kučlína u Bíliny
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Sbírka a expozice moravských vltavínů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Second find of crinoid "Vletavicrinus haueri" Waagen et Jahn, 1899 in Přídolí Limestone, Upper Silurian, Barrandian Area (Czech Republic)
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Shell breakage and repair in the Ordovician gastropod Barrandicella? tarda from the Upper Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Shell morphology, presumed mode of life, and shell repair of the Lower Devonian paragastropod Antigyra from Bohemia (Czech Republic)
    Služby ČGS v 21.století
    Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Současný stav paleontologicko-malakozoologického výzkumu na Kinberku u Mikulova
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    The state of the Sternberg's original collection
    Statistical evaluation of conulariids of the Lower Palaeozoic of the Prague Basin
    Statistická tabulka sběru moravských vltavínů v letech 1977-1987
    Statistika sběru moravských vltavínů 1982-1991
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Sternberg's Type Collection of Carboniferous Fossil Plants in the National Museum, Prague
    Stratigraphy of Cretaceous coral genera
    Stříbro a jeho minerály
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Subfossil birds of Andrahomana, southeastern Madagascar
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Tertiary Avian Localities of Denmark
    Tertiary Avian Localities of Germany
    Tertiary Avian Localities of the Czech Republic
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Trace fossils in "Flora der Vorwelt" by K. Sternberg and in Sternberg's palaeontological collection, National Museum, Prague
    Trilobite collections at the Czech Geological Survey
    Two additonal, isolated, paucispiral operculs from the Lower Devonian Koněprusy Limestone (Bohemia, Barrandian Area)
    Two new bellerophontiform tergomyans (Mollusca) from the Early Devonian (Lochkovian) of the Barrandian Area, Bohemia (Czech Republic)
    Two remarkable Czech minerals from the collections of Natural Science Museum of the Ilmen State Reserve (South Ural, Russia)
    Type specimenns of fossils in the National Museum, Prague vol.2, palaeozoic crinoidea, supplement 1991-1997
    Type specimens from the Cassian Beds in the collection of the NHM Vienna
    Typen der Geologisch-Paläntologischen Abteilung
    Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senkenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 86
    Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Úvodní slovo
    Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones:Araceae)
    Vědeckotechnické informace
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Vlastivědné muzeum Jesenicka a jeho geologické sbírky
    Vltavíny ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
    Volborthit, Cu3(VO4)2.3H, ze Studence u Jilemnice
    Vratislavské granáty
    Vrbův žák Vojtěch Rosický
    Výstava Meteority, Země a my v Národním muzeu v Praze
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce
    Vzpomínka na Dr. Karla Tučka
    Vzpomínka na mineralogické určovací besedy
    Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc.
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.
    Za kongsberským stříbrem
    Za tyrolskými granáty
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zeolity a Národní muzeum
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato ve sbírkách Rudolfa II. na Pražském hradě
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Znovunalezení lidé z Předmostí : vzrušující archeologická expedice do muzejních šuplíků
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska
    Železitý křemen ze Zaječova u Komárova
    Život a dílo prof. dr. Karla Vrby