Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimentace
Článek
    The age of the Agios Konstantinos Limestone at Lavrion, Southeastern Attica, Greece
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Biostratigraphy of the Vlára development of the Bílé Karpaty Unit on the basis of calcareous nannofossils
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Evaporites on the NW Flank of the East Slovakian Neogene Basin
    Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Facies and depositional pattern of Badenian sulphate deposits in the Carpathian Foredeep, Poland
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
    Fluviální sedimenty Holštejnského údolí
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologický vývoj území České republiky
    Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
    Karbon žatecké deprese
    Krušnohorský zlom v Chomutově
    Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Limonit z Chvalovic u Znojma
    Lithofacies and sedimentation of the Badenian (Middle Miocene) gypsum in the northern part of the Carpathian foredeep, Southern Poland
    Lithostratigraphic and Paleogeographic Development of the Mesozoic Sequences in the Malé Karpaty Mountains
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Litostratygrafia permu pólnocno-wschodniego obrzezenia Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego - nowa propozycja
    Lower Carboniferous tectono-sedimentary evolution of the Kulm Basin, Czech Republic: implications for Variscan foreland basin development
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    New stratigraphical results in the Paleozoic of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice (25-31 Kroměříž)
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
    Ordovician of the Prague Basin (Barrandian area, Czechoslovakia)
    Ordovician oolitic ironstones and their source of iron
    Orientation of the conical tests of tentaculites: internal waves in aqueous environment
    Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Prekambrium bohemika: Stručný přehled
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Recent and ancient marine anoxic environments
    Recentní pěnovec ve Zlončické rokli u Kralup nad Vltavou
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    The S-vement Hercynian transport in the Saxothuringicum, N. Bohemian Massif
    Saxothuringian provenance of suspected terranes in the Central Sudetes, Bohemian Massif: zircon evidence of a recycled subducted slab
    Sedimentogenéza spraší
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Slide paraconglomerates in Lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Culm of Moravian-Silesian Belt, Bohemian Massif)
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model
    Tabular planar cross-bedding in marine Cenomanian sandstones of Central Bohemia
    Die Tektite der Lausitz - eine Uebersicht
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Trace fossils at the Arening-Llanvirn boundary (Ordovician, Czech Republic)
    Travertínové vodopády
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Ústí Dunaje ve spodním panonu
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
    Vltavíny na Chebsku
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
    Vývoj mydlovarského a domanínského souvrství v okolí Třeboně
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)