Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimentace glacifluviální
Článek
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Estimates of dispersities by the interpretation of statistically anisotropic filtration velocity vectors in fluvioglacial aquifers
    Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    Die Glazialseen des Hohen Böhmerwaldes
    Hirnantian glaciomarine diamictites - evidence for the spread of glaciation and its effect on Upper Ordovician faunas
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
    Mezolitická kamenná industrie
    Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně : 25-12 Hranice
    Osoblažská nížina - geomorfologický přehled
    The outline of Quaternary stratigraphy in the Carpathian Foredeep and its links to the Alpine system
    Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland : co-operation of geomorphology and other research methods
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Zur Mineralogie und Bergbaugeschichte der pleistozänen Goldseifen im Rachel-Vorland, Moldanubikum/Bayerischer Wald