Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimentace glacilakustrinní
Článek
    Paleo-American (Pre-Clovis) evidence from SW Alberta, Canada
    Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje