Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimentace hlubokomořská
Článek
    Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Glebokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Hlubokomořské biofacie aglutinovaných foraminifer ve vnějším flyšovém pásmu Karpat
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Microfacies analysis of Devonian to Lower Carboniferous catbonates and its impact on the interpretation of internal architecture of the Konice-Mladeč Belt, Moravia, Czech Republic
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Oceánské zeolitové kaly
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    To the origin of variegated shales from flysh of the Polish Carpathians
    Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Trace Fossils as Indicators of Depositional Sequence Boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment, Moravice Formation, Czech Republic
    Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997