Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimentace litorální
Článek
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Grund - Kellergasse. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory : 13-322 Kolín
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Record of sea-level change in hemipelagic strata: insights from 2D numerical modeling
    Sabellidae and Serpulidae (Polychaeta, Canalipalpata) from the locality Kaňk - Na Vrších in Kutná Hora (Upper Cenomanian - Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin - the Czech Republic)
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)