Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimentace recentní
Článek
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Clay and accompanying minerals suspended and deposited in the Danube, Bratislava
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Distribution of heavy metals under conditions of an urban small stream
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    Does NaOH supplement control sulphate production in aerated mine lake sediment?
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Heavy metals stratigraphy in vertical profile of fishpond Vajgar sediment
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Kadmium, Japonsko a syndrom 'itai-itai'
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Mladotice lake (Czech republic) - Siltation dynamics in the lake basin
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
    Modern and Palaeozoic iron ooids - a similar volcanic origin
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Oceánské zeolitové kaly
    Oceánské zeolitové kaly
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Phyllosilicates in Rivers` : Result of weathering, erosion, transportation and deposition
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Přehled geologie Kuvajtu
    The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    River bed and stream bank monitoring
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Sediments as pollution indicators for heavy metals in the Labe River
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Sklo v recentních sedimentech
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Speciation of some minor and trace elements in sediments and water of a pond
    The state of accumulation and source relations of Co, Ni, Cr, Be and Zn in silt-clay sediments of the Elbe River
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002