Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimentologie
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    13. mezinárodní sedimentologický kongres ve Velké Británii
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Aglutinované foraminifery "sladkovodního" cenomanu z Prahy-Hloubětína
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Application of microfacies analysis in the Lower Devonian of the Barrandian, central Bohemia
    Are there Turbidites in the Silurian/Devonian Boundary Stratotype? (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia)
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Breitenwaida auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär der Neogenen Vortiefe und Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Kammersdorf und Unterschoderlee auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone des Wienerwaldes (Laaber Decke) auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1995 über mikropaläontologische Untersuchungen untermiozäner Sedimente auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Oberschoderlee und Patzmannsdorf auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen in der Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Teriär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Patzenthal auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone (Laaber Decke) auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    Berichte über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 9 Retz
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek
    Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny)
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna (12-23 Kladno)
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their Structural and Facial Development in the Alpine-Carpathian Borderzone
    V Calgary o eventech v geologické historii
    Can detailed sampling and taphonomical analysis of Foraminiferal assemblages offer new data for paleoecological interpretations?
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Carboniferous coal-bearing cyclothems: new data from East-European basins
    Carboniferous conodonts from Brusník anticline (south Slovakia)
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Cenomanian-Turonian coastal record in SW Utah, U.S.A.: orbital-scale transgressive-regressive events during oceanic anoxic event II
    Changes in communicatio with the open sea during the deposition of the Early Oligocene Menilitic Formation (Ždánice Unit)
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Characterization of the Parakidograptus acuminatus graptolite Biozone in the Silurian of the Barrancos region (Ossa Morena Zone, South Portugal)
    Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    A chemostratigraphical correlation of Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Coal clasts in the Upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin : Implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Coarse Clastic Sedimentation in the Upper Badenian-Lower Sarmatian in the Košice Basin - an Example of Sedimentation in the Fault Bordered Basins
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    Comparative study of Wetterstein carbonate platforms of the easternmost Northern Calcareous Alps and West Carpathian Mountains : preliminary results
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Conglomerates of the Boskovice Furrow - an indicator of tectonic evolution of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Coraux crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur; Turonien inférieur-Coniacien inférieur), République tcheque
    Correlation of European glaciations and their relation to the deep-sea record
    Correlation of Lithological Markers within the Moravian-Silesian Culm
    Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
    Cyclonic brine-flow pattern recorded by oriented gypsum crystals in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    The Črmel basin: sedimentary record of Variscan compression and Early Alpine extension between the Gemericum and the Veporicum terranes (Western Carpathians)
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    Deltaic deposits in the North Brown Coal Basin and their documentation in the Bílina opencast mine
    Depositional and early genetic history of a complex glauconitic-phosphatic deposit: Cenomanian-Turonian boundary, Pecínov quarry, Bohemia
    Depositional changes in non-glacial regions of Central Europe
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Depositional environments of a drawdown evaporite basin recorded in the Badenian gypsum facies in northern Carpathian Foredeep
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Deposits of high-density turbidity currents on fan-delta slopes: an example from the upper Visean Szczawno Formation, Intrasudetic Basin, Poland
    Les depots crétacés dans le secteur du Jebel Trozza
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Devonian Island Elevations under the Scope: Central Europe, Basement of the Carpathian Mountains in Moravia
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
    Distribution of stable O and C isotopes and microelements in Triassic limestones of the Veterlín unit, the Malé Karpaty Mts.: their diagenetic interpretation
    Documentation of Geological and Archaelogical Features Using the Lacquer-Film Method
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Earliest Upper Cretaceous palynomorphs of basal (transgressive) strata in Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
    Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians
    Eine küstennahe, sandige Zechstein-Sabkha in NE-Böhmen mit dolomitisierten Calcretes, Speläolithen und Grainstones
    Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Ethological interpretation of the ichnogenus Pragichnus CHLUPÁČ, 1987 (Ordovician, Czech Republic)
    European Roofing Slates. Part 1: Remarks to the Geology of Mineral Deposits
    Evaluation of the sedimentary record in the Silurian/Devonian boundary stratotype at Klonk (Barrandian area, Czechoslovakia)
    Evidence for rapid environmental changes in low latitudes during the Late Silurian Lau Event: the Burgen-1 drillcore, Gotland, Sweden
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments
    Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Facies and paleogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Foraminifera from the Cenomanian/Turonian boundary sediments in the Bohemian Cretaceous basin
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    From where the tectonic slices of the Cretaceous age could have been trasported into the Magura Group of nappes?
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka (25-21 Nový Jičín)
    Geology of moldavite-bearing sediments
    Geology of the Paleozoic rocks of the Šternberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia)
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    High and low-frequency sea-level change and paleoceanographic events across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemia
    High and low-frequency sea-level change and paleoceanographic events across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemia
    High-frequency sea-level fluctuations and plant habitats in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemia
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands
    Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Influence of acid volcanism and CO2 production on sedimentation and distribution of organic matter (Variscan Central Europe)
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    Ing. Róbert Marschalko, DrSc. is sixty
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Integrated magnetic susceptibility and geochemical record of d13C anomalies in the Berriasian and Valanginian sections from the Tethyan domain (Western Carpathians, Poland)
    Integrated microbiostratigraphy in the Maastrichtian to Paleocene distal-flysch sediments of the Uzgruň section (Rača unit, Carpathian flysch, Czech Republic)
    Intraformační brekcie na VMG v Bílině
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Isotopic composition of miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Karpatská předhlubeň
    Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových plastech
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži
    Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto)
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Křída Českého masívu na Moravě
    Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka (03-34 Sobotka)
    Křídové odkryvy u Líbeznice (výkopy pro teplovod Mělník-Praha). Geologie, fosfority, přitmelení epibionti
    Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou (13-11 Benátky nad Jizerou)
    Křídové sedimenty s. od Železných hor (13-41 Čáslav)
    Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav
    Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě (34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Kvartérně geologické poměry v okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi (03-33 Mladá Boleslav, 03-34 Sobotka)
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences
    Late Jurassic-Early Cretaceous microplankton abundance, Milankovitch cycles, and implications for upwelling and Cretaceous climates
    Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
    The Late Proterozoic of the Saxo-Thuringian (East Germany) with a special Reference to Glacioeustatically Controlled Sedimentation Processes and the Palaeoclimate
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    La limite Oligocene-Miocene en Tunisie Centrale
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Lovci mamutů na Donu : kde žili a jak
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    The Lower Cambrian Paseky Shale: Sedimentology
    Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
    The Lower Pannonian sands and Pannonian-Sarmatian boundary in the Matzen area of Vienna Basin
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Magnetic fabric of sedimentary formations of the Strážovské vrchy Mts., sedimentological and tectonic implications
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Mapování v severovýchodním Iráku v pohoří Zagros
    Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře
    Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
    Mezinárodní konference Sediment '96 ve Vídni
    Microfacies analysis of Devonian to Lower Carboniferous catbonates and its impact on the interpretation of internal architecture of the Konice-Mladeč Belt, Moravia, Czech Republic
    Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
    Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland)
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Molassezone. Ersatzwasserstollen Scheibbs - II. Wiener Hochquelleitung. Lithostratigraphische Grobcharakteristik beruhend auf makroskopischer Begutachtung und stratigraphischer Bearbeitung
    The Moldavite Strewn Field
    Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
    Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Multistratigraphic Investigation on Cenomanian to Coniacian Sequences using a W-E Profile between Münsterland and Saxony : Part Saxony. 2. Cretaceous Sedimentacion - Research Reports
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha)
    Několik poznámek k pojetí a klasifikaci "litoeventů" v české křídě
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    The Neogene of the Vienna Basin
    Neotectonic activities in the fault zone of the Cordillera Blanca Mountains
    Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    Neue Beiträge zum Oligozän von Ottenthal in der Waschbergzone, Niederösterreich. 17
    Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky
    New data of the extent, structure and deposits of the autochthonous Paleogene in the Nesvačilka Graben
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy) (12-24 Praha)
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Oblique raindrop impacts
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval)
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Ökostratigraphische Bioevents im Grenzbereich Stephanium/Autunium (höchstes Karbon) des Saar-Nahe-Beckens (SW-Deutschland) und benachbarter Gebiete
    Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages
    To the origin of variegated shales from flysh of the Polish Carpathians
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Palaeoenvironmental changes related to sea-level fluctuations in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemian Cretaceous Basin
    Palaeogeographical controls on the Cambrian trilobite immigration and evolutionary patterns reported in the western Gondwana margin
    Palaeozoic sediments of the Drahany Upland
    Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun
    Paleoecology and Isotopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Paleogeography and sequence stratigraphy of the Northern Vienna Basin
    Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia
    Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika) (12-32 Zdice)
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrologic recognition of coal seams of the Lower Silesian Coal Basin
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast (12-41 Beroun)
    Post-Variscan sedimentary record of the SW margin of the Bohemian massif: a review
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Poučení pro naši sedimentologii
    Pre-flysch olistostromes in Central Western Carpathians (Barremian-Aptian of Krížna Nappe, Slovakia)
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002
    Present trends and the future of zircon in geochronology: laser ablation ICPMS
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Probable anticlockwise P-T evolution in extending crust: Hlinsko region, Bohemian Massif
    Proterozoikum na listu Přeštice (22-11 Přeštice)
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    A puzzling marine assemblage of organic remains in Upper Paleozoic sediments of the Budějovice Basin
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Recent and ancient marine anoxic environments
    Recent versus Ancient Black Shales : Comparison of Their Depositional Environments
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam
    Reliefentwicklung, Tektonik und Vulkanismus während des Tertiärs und Quartärs im Fichtelgebirge und im westlichen Egerer Becken (Excursion E am 16.4.1998)
    Remarks on the biostratigraphy on the Butkov Formation in the Manín sequence
    Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
    Revised age of the Maly Bozków limestone in the Klodzko metamorphic unit (early Givetian, late Middle Devonian) implications for the geology of the Sudetes, SW Poland
    The Roblín Event and its ichnological record (Srbsko Formation, Middle Devonian, Bohemia)
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Sea-level changes and geochemical anomalies across the Cenomanian-Turonian boundary: Pecínov quarry, Bohemia
    Sediment dispersal and provenance in the Silesian, Dukla and Magura flysch nappes (Outer Carpathians, Poland)
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentární petrologie
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes
    Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin
    Sedimentary History of the Bohemian Massif
    Sedimentological and evolutionary cycles in the Upper Devonian and Lower Carboniferous
    Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
    Sedimentological and paleontological evaluation of Lower Miocene sediments in the PMK boreholes, SW part of Carpathian Foredeep (Moravia)
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Sedimentologické výzkumy v jeskyních Moravského krasu
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
    Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev (15-44 Karviná, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov)
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimentologie
    Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentologie na 29.mezinárodním kongresu v Japonsku
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Sedimentologové se sešli ve Freibergu (Sediment '95)
    Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
    Sedimentology, coal petrology and palynology of the Radnice Member in the S-E part of the Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia (Bolsovian)
    Sedimentology of the Andělská Hora Beds in the Sudetes, Poland
    Sedimentology of the Kletnice Formation and the Ernstbrunn Limestone (Ždánice-Subsilesian unit of the Outer West Carpathians)
    Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Sedimentology of transgressional sequences and mechanism of marine transgression
    Sediments of the Miocene (mainly Badenian) in the Matzen area in Austria and in the southern part of the Vienna Basin in Czechoslovakia
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi
    Series and stage boundaries in the Devonian of the Czech Republic
    Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Siliciclastic Sediments as a Response of the Variscan Orogenesis; Case Study of the Barrandian Area (Central Bohemia)
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence - signal of Variscan orogeny
    Silkrety Českého krasu
    Silur
    Silurian Bio-Events
    Sjezd americké geologické společnosti
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Spät- und postvariszische tektonische Entwicklung im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung Oberpfalz (KTB)
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekveční hranice ve ždánické jednotce a v sz.Předkavkazí
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Stable isotope studies of miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic
    Starší paleozoikum
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Storm sandstones and benthic fauna in the Zahořany Formation in Prague (Upper Ordovician, Czechoslovakia)
    Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov
    Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova (25-13 Přerov)
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    Stratigraphic correlation potential of magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometric variations in calciturbiditic facies (Silurian-Devonian boundary, Prague Synclinorium, Czech Republic)
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Stratigraphy. Autochthon and Nonmetamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Stratigraphy. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic)
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of Nappes in Moravia (Czech Republic)
    Stratigraphy. Western Sudetes (Lugicum)
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
    Subsidence, lithofacies and diagenesis in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Štormovyje karbonatnyje otloženija v srednem devone Barrandovskogo paleozoja (Central'naja Čechija)
    Tectonic and plate tectonic units at the North Gondwana margin: evidence from the Central European Variscides
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Tectonosedimentary evolution of the Cheb Basin (NW Bohemia, Czech Republic) between Late Oligocene and Pliocene: a preliminary note
    Tektite Glasses from Lusatia (Lausitz), Germany
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - Otomari-Kačák event (12-41 Beroun)
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts.
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Thinning and fining-upward megasequences in Middle Devonian carbonate slope deposits, Moravia, Czech Republic
    Trace fossils from the Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Die Typuslokalität der Laaer Serie. 17
    Über eine triadische Tiefwasserfazies (Radiolarite, Tonschiefer) in den Nördlichen Kalkalpen - ein Vorbericht
    Über Erscheinungen der Resedimentation im Jungproterozoikum und Paläozoikum der Saxothuringischen Zone
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostratigraphy and facies development in the Al Hamadah al Hamra area (Libya)
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Upper volcanic layer in the NW part of the Kladno Depression (Upper Carboniferous, Kladno Basin)
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Vídeňská pánev
    Vienna and Pannonian Basin in Central Europe : Comparison of Neogene Sedimentation and Tectonics
    The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve)
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Westernmost occurrence of the Middle Miocene Badenian gypsum in central Paratethys (Kobeřice, Moravia, Czech Republic). Evaporite Formations of the carpathians Mts.. Part I. - Badenian
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zapis izotopowy zmian srodowiskovych podczas depozycji gipsów badenskich w Kobeřicach kolo Opawy
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě