Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty aluviální
Článek
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
    Kvartérní sedimenty na území listu Hlubočky (25-11 Hlubočky)
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Die Tektite der Lausitz - eine Uebersicht
    Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice)