Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Článek
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Bericht 1992 über umweltgeologische Untersuchungen in der Kainacher Gosau auf Blatt 163 Voitsberg
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Black shales as a source of mineralization of the Bohemian Massif
    Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná mining district
    Changes in coal permeability in the process of deformation
    Chemical structure of coal substance
    Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Comparison between the distribution of PGE in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences
    Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Detrial graphite from the central Bohemian Upper Proterozoic
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Discovery of the fossiliferous Middle Berounian Vinice Formation at Cekov (Ordovician, western part of the Prague Basin)
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    Geochemistry and the role af anoxic sediments in the origin of the Imiter silver deposit in Morocco
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Gold-Bearing Mineralization Hosted by Black Slates : Example from Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    A Group of Papers Devoted to the Metallogeny of Black Shales - Preface
    Influence of laminar flow on structural preorientation of coal tar pitch: Raman microspectroscope study
    Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals
    Isotopic composition of lead in Proterozoic anoxic metasedimentary and volcanic rocks from the Bohemian Massif (Czech Republic) with metallogenetic implications
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Kvartér
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Linograptid "interregnum" and its geochemical signature at the S/D boundary in the Bardo Mts. (Sudetes, SW Poland)
    Lithological and Metamorphic Development of Anoxic Environment in Geological History of Bohemian Massif
    Lithological and metamorphic development of anoxic environment in the geological history of the Bohemian Massif
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Mladší paleozoikum - Karbon
    New results in the metallogeny of black shale formations
    Nitrogen isotopic evolution of carbonaceous matter during metamorphism : methodology and preliminary results
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynology of the Cenomanian-Lower Turonian: a comparison between Bohemian Cretaceous Basin and Vocontian through
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Possible roles of organic carbon in the control and genesis of tin deposits
    Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Radon in the Lower Silurian black shales of Prague basin
    Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
    Raman spectra of accumulated and dispersed carbonaceous matter of Neoproterozoic age
    Raman spectroscopy of geopolymers and carbons from rocks
    Re-examination of the genus Omphalophloios White, 1898 from the Upper Silesian Coal Basin
    Recent and ancient marine anoxic environments
    Recent versus Ancient Black Shales : Comparison of Their Depositional Environments
    Regional trends in thermal maturity of Paleozoic rocks of the Moravo-Silesian basin: a combined study of conodont alteration index (CAI), vitrinite reflectance and rock eval pyrolysis
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Relation Between Volatile Components and Loss on Ignition as Applied to the Analysis of USGS Reference Devonian Ohio Shale SDO-1 and Rare Earth Element Analyses
    Scheelite-Gold-Bearing and Antimonite-Gold-Bearing Association in Relation to Carbonaceous Formations in the Ore District of the Nízké Tatry Mts
    Siliceous microfossils from the Oligocene tripoli-deposit of Seifhennersdorf
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Traunsee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Structural and microtextural features of solid bitumens from pillow lavas from Mítov (Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif)
    Structural characterization of coal humates from Bílina and Březová and their prospect in wastewater treatment
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Temperature conditions of coal formation
    Thalloid algae with reproductive organs and other fossils in limetsone and solid bitumens: Neoproterozoic, Czech Republic
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    Trace fossils from Early Silurian graptolitic shales of the Praque Basin (Czechoslovakia)
    Two assemblages of microfossils from chert and anthraxolite of the Bohemian Brioverian (Late Proterozoic)
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata)
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv