Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty jeskynní
Článek
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Beziehungen zwischen pleistozäner Archäologie und Stratigraphie (Abstrakt)
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): Evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
    The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
    Čertova pec a její fauna
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Do cave sediments from the Spirálka Cave (Czech Republic) record environmental change?. Part 2
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical Karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Jeskyně Dominův sklep
    Jeskyně u Ješovic
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia)
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Mineral magnetic study of windblown sediments deposited in the entrance of Kůlna Cave, Czech Republic
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Oribatid mite fossils from Quaternary and pre-Quaternary sediments in Slovenian caves I. Two new genera and two new species of the family Oppiidae from the Early Pleistocene
    Osady czwartorzedowe jaskini
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Předmluva
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Radiogenic characteristics of rock environment in show caves
    Results of palaeomagnetic research of karst sediments in Slovenia
    Results of pollen analysis of the Late Glacial in the Moravian Karst
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko)
    Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
    Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
    Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji
    Speleologická expedice "Owen"
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
    Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of Moravia (Czech Republic)
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum krasových sedimentů
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)