Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty karbonátové
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Addition to stratigraphy of Borinka Limestone in the Hainburg Mountains
    The age of the Agios Konstantinos Limestone at Lavrion, Southeastern Attica, Greece
    Alpine deformational history of the Internal Albanides (Mesozoic and Early Paleogene)
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Analysis of conodonts as sedimentary particles in calciturbidites and its implication for conodont biofacies interpretation
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Are there Turbidites in the Silurian/Devonian Boundary Stratotype? (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia)
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu
    Bauxitová ložiska v pohoří Parnassos a Giona ve středním Řecku
    Bericht 1989 über mineralogische und isotopengeochemische Untersuchungen im Gebiet des Rex-Plateaus auf Blatt 104 Mürzzuschlag
    Bericht 1991/92 über fazielle, geochemische und paläopedologische Untersuchungen auf Blatt 102 Aflenz
    Bericht 1992 über fazielle und biostratigraphische Arbeiten in den Adneter Steinbrüchen auf Blatt 94 Hallein
    Bericht 1993 über biostratigraphische, fazielle und isotopengeochemische Untersuchungen in den Adneter Steinbrüchen auf Blatt 94 Hallein
    Bericht 1993/1994 und biostratigraphische Untersuchungen von Brachiopoden der Steinplatte auf Blatt 91 St. Johann in Tirol
    Bericht 2001-2003 über paläontologische Untersuchungen der triassischen und jurassischen Brachiopodenfauna auf den Blättern 66 Gmunden, 94 Hallein, 95 St.Wolfgang, 96 Bad Ischl, 102 Aflenz und 118 Innsbruck
    Biostratigrafia triasových karbonátov na základe foraminifer a konodontov v sekvenciách Malých Karpát
    Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin)
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Biostratigraphy and Facies of Upper Jurassic-Lower Cretaceous pelagic carbonate sediments (Oberalm-, Schrambach- and Rossfeld-Formation) in the Northern Calcareous Alps, South of Salzburg
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich)
    Bivalvia dominated communities of Bohemian type from the Silurian and Lower carbonate facies
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Bored and mineralized limestone surfaces in the Upper Cretaceous of Bohemia. A preliminary report
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit Severních vápencových Alp
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their structural and facial development in the Alpine-Carpathian border zone
    Carbon and oxygen isotope record across Přídolí to Givetian stage boundaries in the Barrandian basin (Czech Republic)
    Carbon isotope ("delta"13C) stratigraphy across the Silurian-Devonian transition in North America: evidence for a perturbation of the global carbon cycle
    Carbon Isotope Records of the Devonian Stage Boudaries in the Barrandian (Czech Republic)
    Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval (Lesní lom, Moravia, Czechoslovakia)
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Cephalopod Limestone Biofacies in the Silurian of the Prague Basin, Bohemia
    Cephalopod limestone biofacies on the northern slopes of the Silurian volcanic archipelago in the Prague Basin containing re-described benthic Cardiola donigala-Slava cubicula Community (Bivalvia, Barrandian, Bohemia)
    The 'Cephalopod Limestone' of the Prague Basin (Silurian, Czech Republic)
    Changes due to weathering calcareous marlstones of some historical buildings in Prague
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Climatic vs. Tectonic Controls on a Shallow-Water Hemipelagic Carbonate System (Turonian of Western Bohemia)
    Comparative study of Wetterstein carbonate platforms of the easternmost Northern Calcareous Alps and West Carpathian Mountains : preliminary results
    Comparison of calcareous nannoplancton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the Southern Moravia
    Contrasting distribution patterns of Upper Triassic brachiopods and bivalves: examples from the Kössen Formation (Eastern Alps)
    A Contribution to the Brachiopod Fauna of the "Oberrhätkalk" (Northern Calcareous Alps, Tyrol-Salzburg)
    Contributions to the Fauna (Corals, Brachiopods) and Stable Isotopes of the Late Triassic Steinplatte Reef/Basin-Complex, Northern Calcareous Alps, Austria
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Controls on the deeping upward carbonate megasequences of the Moravian Devonian - Lower Carboniferous Basin
    Coral clasts and redeposited corals as clues for the reconstruction of Mesozoic and Tertiary elevations and depressions on the North Tethyan passive margin
    Czech Republic and Slovak Republic
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
    Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Devonian glaciation in Gondwana and its global effects
    Devonian Island Elevations under the Scope: Central Europe, Basement of the Carpathian Mountains in Moravia
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Discrimination between facies and global controls in isotope composition of carbonates: carbon and oxygen isotopes at the Devonian reef margin in Moravia (HV-105 Křtiny borehole)
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
    Diversity, patchiness, biomass production, and coverage of seafloor: response to extinction-recovery processes
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Early Aptian ammonites from the top of the Maiolica and the anoxic "Selli level" (Lombardy, Southern Alp)
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone of Kotouč quarry (Outer Carpathians, Silesian Unit, Štramberk, Czech Republic)
    Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
    Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
    Environment fauna and paleogeographic importance of the Berriasian limestones from the Vigantice tectonic slice in the Outer Western Carpathians
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    ETR en mar-sedimentoj
    Evidence of the Braarudosphaera-rich Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin
    Evolution of Meliata-Hallstatt Rift and its Significance for Early Evolution of Alps and Western Carpathians
    Evolutionary dynamics of Pragian Dacryoconarida (Lower Devonian, Tentaculitoidea): evidence from palaeontological data and delta 13C of marine carbonates from Czech Republic
    Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic)
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia)
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Fazies und Biostratigraphie der Weissenbachalm-Gosau bei Bad Aussee - Vorläufige Ergebnisse. 3. Österreichisches Sedimentologen - Treffen Seewalchen am Attersee; 14. November 1998
    Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    Former Structures of Rocks Discernible by Image Analysis
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Frasnian/Famennian boundary interval in the South Polish-Moravian shelf basins: integrated event-stratigraphical approach
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemistry and Composition of the Middle Devonian Srbsko Formation in Barrandian Area, Bohemian Massif: A trench or Fore-Arc Strike Basin Fill with Material from Volcanic Arc of Continental Margin?
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geology of Cretaceons formations in the Rutbah area, Western Desert, Iraq
    Geology of the carbonate evolution of the devonian and the Lower Carboniferous near Grygov, Přerov, Sobíšky and Hranice (Northern Moravia)
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Georeliéf Jižních vápencových Alp
    The global stratotype section and point of the lower Pragian boundary
    The global stratotype section and point of the Silurian-Devonian boundary
    Gypsum-ghost limestones facies of the Polish sulphur deposits:an analog of selenitic gypsum facies?
    The Hněvotín limestone neostratotype locality revisited: A conodont biostratigraphy and carbonate microfacies approach, Moravia, Czech Republic
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Isotopic compositions of oxygen and carbon in selected Mesozoic and Tertiary limestones and dolomites in Slovakia
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Jasenické mramory
    Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Konodonti akantopygových vápenců v koněpruské oblasti (12-41 Beroun)
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Kyslík v karbonu
    The last lamellaptychi in the Hauterivian sequence of the Krížna Nappe, Central Western Carpathians
    The late Asbian transgression in the central European Culm basins (Late Viseán, cd III alfa) : festschrift Volker Jakobshagen
    Late Devonian (Famennian) Glaciation in South America and Marine Offlap on other Continents
    Li Isotopic Composition of Planktonic Foraminiferal Tests and their Host Sediments from ODP 926A
    Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
    Lower Devonian conodonts from the Karlík Valley and Na Branžovech sections in the Barrandian area, Czech Republic, and their significance for Pragian conodont zonation
    Lower Devonian Coral/Stromatoporoid Reefs in the Koněprusy Area (Czech Republic) : A Preliminary Report : 1. Reef Evolution
    The Lower Eifelian Boundary
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetostratigraphy susceptibility of the Přídolian-Lochkovian (Silurian-Devonian) GSSP (Klonk, Czech Republic) and a coeval sequence in Anti-Atlas Morocco
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Metabasites of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) and its perspectivity for tungsten
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Microbiota from siliceous stromatolitic rocks of the Barrandian Proterozoic (Bohemian Massif)
    The Middle Devonian Kačák Event in the Barrandian area
    Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě. část II
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Mokrá Diera in the Javorová valley
    Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
    Moravian Middle and Late Devonian buildups: evolution in time and space with respect to Laurussian shelf
    Moravian Middle und Upper Devonian buildups: time and space evolution in respect of Laurussian shelf
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Multiproxy-Analysis at the Silurian/Devonian Boundary Stratotype Klonk (Suchomasty, Czech Republic)
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Neogene to Pleistocene Continental Deposits in Northern Fazzan and the Central Sirt Basin. Vol. 5
    Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    New and unusual Bryozoa from the Badenian (Middle Miocene) of the Moravian part of the Vienna Basin (Central Paratethys, Czech Republic)
    New delta13C data from mid palaeo-latitudes (Prague Basin) across the late Silurian Lau Event
    New stratigraphical results in the Paleozoic of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou
    Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval)
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Organic geochemistry and facies of the Carnian Göstling Beds and Opponitz Formation (Northern Calcareous Alps, Austria)
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    An outline of the East Krkonoše Complex geology
    Pálené vápno a vřídelní prášek
    Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky (24-22 Prostějov, 25-13 Přerov)
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    Petrology of the sediments in the Qulqula zone, its basement and foreland, Northeastern Iraq
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podzemí u Vřídla
    Polomec Quarry
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast (12-41 Beroun)
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rýchory Mts crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Relationship between natural radioactive elements (Th,U,K) and Triassic carbonate lithofacies in Hronicum and Silicium of Malé Karpaty Mts
    Relationships between mineralogy physical-mechanical properties and durability of cretaceous calcitic spongilites
    Remarks on Coniacian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Review of the Lower Devonian (Pragian) Gastropoda and Tergomya in the Barrandian (Bohemia) and their assemblage
    Rochovica Section near Žilina
    Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimentologie des kalkalpinen Mesozoikums in Salzburg und Oberösterreich (Jura, Kreide) : exkursion B1
    Sedimentology and brachiopods of the Lower Jurassic Lúty Potok Limestone (Slovakia, West-Carpathian Klippen Belt)
    Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
    Sedimentology of the Kletnice Formation and the Ernstbrunn Limestone (Ždánice-Subsilesian unit of the Outer West Carpathians)
    Selenite-gypsum microbialite facies and sedimentary evolution of the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Significance of Amphipora floatstones within the Lažánky Limestone (Late Givetian), Moravian Karst
    The Silurian and early Devonian in south-western Sardinia : guide-book
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Solnhofenské vápence
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Spodný trias na komárňanskej kryhe
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Strihovské zlepence a juhomagurská kordiléra
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
    Strontium Chemostratigraphy of Carbonate Sediments - Pilot Study of Silurian and Devonian Brachiopods from the Prague Basin
    Středně devonské konodontové fauny v moravském paleozoiku (15-31 Bruntál)
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Barrandian, Bohemia)
    Štormovyje karbonatnyje otloženija v srednem devone Barrandovskogo paleozoja (Central'naja Čechija)
    Tabulate corals of Ibarmaghian affinities in the Upper Emsian of Bohemia
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Tectonic evolution of the Konice-Mladeč Belt: structural analysis and a facies disjunction
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - Otomari-Kačák event (12-41 Beroun)
    Terrae calcis on limestones in Totes Gebirge (Alps, Austria)
    Tertiary boring in Devonian limestone rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic)
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Reply
    Thinning and fining-upward megasequences in Middle Devonian carbonate slope deposits, Moravia, Czech Republic
    Tilting of Devonian Carbonate Platform along Eastern Borders of the Bohemian Massif: Evidence and Possible Explanations
    Tisovec Limestone - an example of the problems of lithostratigraphic correlation between the Northern Calcareous Alps and the Central West Carpathians
    Travertínové vodopády
    Travertíny Slovenska
    Travertíny v stavebnej praxi
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Upper Devonian Kellwasser Crisis on carbonate ramps
    Upper Emsian and Lower Eifelian Stromatactis Limestones of the Koněprusy Area (Barrandian, Czech Republic). 1. Reef Evolution
    The Urgonian facies (Lower Cretaceous) in Albania
    Variability of petroleum inclusions in vein, fossil and vug cements - a geochemical study in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic, Czech Republic)
    Variscan and Post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (12-41 Beroun)
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Zonality of the Devonian carbonate sediments in Moravia (ČSFR)
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Zur Biostratigraphie der Schrambachschichten in der Reichraminger Decke (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen)
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)