Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty klastické
Článek
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Analysis of state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Application and evaluation of the new Zr-in-rutile thermometer : an example from the Erzgebirge, Germany
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Babí lom
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 2000 über die sedimentologische Bearbeitung der Hollabrunn-Mistelbach-Formation auf den Blättern 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln und 41 Deutsch Wagram
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna (12-23 Kladno)
    Cambrian in the Netvořice-Neveklov Metamorphic Islet (Roof of the Central Bohemian Pluton)
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin : Implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Comment on the "Analysis of the state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Comparison of absolute and relative moment tensor solutions fro the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Contact metamorphosed sediments in the Nha Trang area, south Vietnam
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional Systems and Sequence Stratigraphy of Coarse-Grained Deltas in a Shallow-Marine, Strike-Slip Setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Deposits of high-density turbidity currents on fan-delta slopes: an example from the upper Visean Szczawno Formation, Intrasudetic Basin, Poland
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Distal turbidites with pyroclastic material in Malmian radiolarites of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Event- und Sequenzstratigraphie in der Sächsischen Kreide
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Evolution of geochemistry and depositional settings of Early Palaeozoic siliciclastics of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Facies and architectural analysis of low-sinuosity fluvial deposits of the Nýřany Member (Westphalian D-Cantabrian), Kralupy area, Kladno-Rakovník Basin
    Fazies mariner Siliziklastika in der Oberkreide Mitteleuropas
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
    Fluvial history in the Bohemian Massif
    Fluvial tertiary sediments in the vicinity of Chvalatice (SW Moravia)
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Genesis and geochemistry of the arkose-type kaolins in the Plzeň Basin, Czechoslovakia
    Geneza žyl klastycznych w skaĺach karbonu rejonu Rybnika
    Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constraints
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
    Geology of Al-Liyah Ridge, Northern Kuwait
    Geology of Cretaceons formations in the Rutbah area, Western Desert, Iraq
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Geophysical methods in exploration and decontamination of oil-polluted areas
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Goggendorf - Sand- und Kiesgrube der gemeinde Guntersdorf. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Homogeneous velocity models of the West Bohemian swarm region obtained by grid search
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    The Ilumetsa meteorite crater field, SE Estonia - results of the geophysical campaign
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    K-Ar - systematics on detrital white micas and fine mineral fractions from the Barrandian of the Prague syncline/Czech Republic
    Kambrisches Rifting im Barrandium : geochemische Signaturen von klastischen Sedimenten und Vulkaniten
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Ke geologii okolí Náchoda (04-33 Náchod)
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Komošín u Březovic - zajímavá přírodní památka
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Křídové sedimenty na území listu Rakovník (12-14 Rakovník)
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Large Foraminifera of Eocene age from pebbles of the Ždánice-Subsilesian Unit of Southern Moravia
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Layered velocity models of the Western Bohemia region
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif)
    Lower Devonian Basal Clastics - Old Red Formation, Southern Moravia, Czech Republic
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Methodological Instructions for Mercury Porosimetry of Clastic Sedimentary Rocks
    Middle Devonian Tentaculitoidea from the late generation of fillings of the neptunian dyke in the Koněprusy area (Prague Basin, Czech Republic)
    Migration of events during the January 1997 earthquake swarm (the West Bohemia/Vogtland region)
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Mírovské konglomeráty - nejstarší člen flyšových variscid na Moravě
    Mladší paleozoikum - Karbon
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou (13-32 Kolín)
    Oberfellabrunn - Kiesgrube Stecher. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    The oldest fauna from Bohemia
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Palaeoenvironments of the Upper Radnice and Lower Lubná seams in the Kladno coalfield (Kladno-Rakovník Basin, Lower Bolsovian)
    Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic
    Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí
    A pebble with marine fauna from the moldavite-bearing gravels near Slavětice (Czechoslovakia)
    Permokarbon mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří (03-43 Jičín, 13-21 Hořice)
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
    Petrology of the sediments in the Qulqula zone, its basement and foreland, Northeastern Iraq
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    A present-day state of the ichnological research of the Carboniferous to Permian limnic basins in the Bohemian Massif
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Protolith analysis of metamorphic siliciclastic rocks in the Erzgebirge Mts., Germany
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Quaternary Deposits
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    The red beds on the eastern margin of the Bohemian Massif: its bearing to unravel the tectonic evolution
    Refined location of the swarm earthquakes in the Nový Kostel focal zone and spatial distribution of the January 1997 swarm in Western Bohemia, Czech Republic
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Rekonstruktion von Unterbau-Abtrag im NW-Teil der Boehmischen Masse
    Reliéf a geomorfologie
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Repeated geodetic measurements in the West Bohemia seismoactive region: period 1993-1996
    Reply to comment by V. Vavryčuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
    Scenario of the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet Geochemistry and Mica Dating
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Sedimentary provenance of Mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
    Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sedimentology of transgressional sequences and mechanism of marine transgression
    Sequence of the lithofacies and depositional intervals in the Godula Beds of the Polish Outer Carpathians
    Siliciclastic Sediments as a Response of the Variscan Orogenesis; Case Study of the Barrandian Area (Central Bohemia)
    Silkrety Českého krasu
    Skalní výchozy permských slepenců v údolí Lubé
    Slepencový svah Odnož u Pecky
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Statistical interpretation of WEBNET seismograms by artificial neural nets
    Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stress analyses in the epicentral area of Nový Kostel (Western Bohemia)
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Subsurface temperature changes due to the crustal magmatic activity - numerical simulation
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Temporal variations of gravity in Western Bohemia: period 1993-1996
    Temporal variations of soil gas radon concentration
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts.
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Tvary zvětrávání a odnosu Vlčických a Zámeckých skal u Trutnova
    U-Pb isotope geochronology and geochemical characteristics of the rocks from Voltuš area in the Rožmitál Block, Czech Republic
    Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín)
    Upper Cenozoic deposits at the foot of the Krušné hory Mts
    Upper Cretaceous rocky coast with cemented epibionts (locality Kněžívka, Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Vertical displacements in the Nový Kostel seismoactive area
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
    Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
    Výzkum klasické paleontologické lokality "Luh" ve skryjském kambriu
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    West African provenance for Saxo-Thuringia (Bohemian Massif): Did Armorica ever leave pre-Pangean Gondwana? - U/Pb-SHRIMP zircon evidence and the Nd-isotopic record
    The Western Bohemia/Vogtland region in the light of the WEBNET network
    Youngest Tectonic Activity on Faults in the SW Part of the Most Basin
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko)
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)