Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty mělkovodní mořské
Článek
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
    Proposal for the terminology of fossil marine benthic shelf ecosystems
    Quartzose pseudomorphs in Upper Proterozoic sediments of the Blovice Formation; Czech Republic
    Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Significance of Amphipora floatstones within the Lažánky Limestone (Late Givetian), Moravian Karst