Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty organické
Článek
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
    Contribution to knowledge on ontogenetic developmental stages of Lepidodendron mannebachense Presl, 1838
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Distribution of trace elements in several ombotrophic peatbogs of the Bohemian Massif
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Karbonské tropické pralesy
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-234 Světlík
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mobility of sulfur during early diagenesis of freshwater peats
    Nepoznaný drahý kámen - retinit z Valašských Klobouk
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Rates of peat accumulation over the past 200 years in five Sphagnum-dominated peatlands in the United States
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
    Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Štěrkopísek z mořských živočichů : pleistocenní mořské usazeniny na Floridě
    To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
    Travertínové vodopády
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent