Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty organogenní
Článek
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Geochemical changes in the peat bog Boží Dar
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Sources and thermal maturation of organic matter in sediments and kaustobiolites of the Bohemian Massif. Part I: Extractable compounds and vacuum-pyrolysates
    Urgonian facies in the West Carpathians
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Za černými břidlicemi napříč Marokem
    Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (12-41 Beroun)