Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty vnitrokarpatského paleogénu
Článek
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Erodovanosť pod Šarišského podolia
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Priabonian (Late Eocene) Cyclostomata Bryozoa from the Western Carpathians (Czecho-Slovakia)
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny