Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    seizmická tomografie
Článek
    II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti
    Seismic tomography and refraction data processing
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Seizmická tomografie