Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    seizmika refrakční
Článek
    2-D velocity models of the upper crust in Western Bohemia from SUDETES 2003 seismic refraction experiment
    ALP 2002 Seismic Experiment
    Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia
    Anisotropy of seismic waves in the uppermost part of the Earth crust
    Anisotropy of the uppermost crust in the region of Eger Rift
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    CELEBRATION 2000: Huge Seismic Experiment in Central Europe
    CELEBRATION 2000: P-Wave Velocity Models of the Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000 Seismic Experiment
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
    The crust-mantle transition and the Moho beneath the Vogtland/West Bohemian region in the light of different seismic methods
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geophysical anomalies in the eastern Saxo-Thuringian Belt, SE Germany
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
    Interactive program for kinematic problems in laterally heterogeneous media
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    Large seismic experiments in the area between East European craton and younger orogens of Central Europe
    Lithospheric structure of the Carpathian Mountains, Pannonian basin and Eastern Alps based on seismic data
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    New approaches in high-resolution shallow seismic prospection
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    Ongoing passive seismic experiments unravel deep lithosphere structure of the Bohemian Massif
    An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Preview of refraction data processing in Western Bohemia
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Recent state of knowledge of the deep structure of the Eastern Alps: a review
    Refraction seismics in vertical gradient medium : The present state and future requirements
    Seismic measurements along short profiles in western Bohemia during the Celebration 2000 experiment
    Seismic velocity anisotropy - measurement and application
    Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements
    Shallow seismic investigations of the vertical velocity gradient media
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Some aspects of the application of the Wiechert-Herglotz method to refraction data from Western Bohemia
    Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
    SUDETES 2003 Seismic Experiment
    Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric)
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    The Use of Convergency for Estimating the Correction of Penetrating Seismic Waves
    Velocity distribution for P-wawes by linearised inversion of refraction arrivals along the line VI/70
    Velocity distribution modelling on building site of the nuclear power plant of North Moravia - A case history
    Vertical Velocity Gradient Medium with an Inclined Boundary
    Vertically inhomogeneous models of the upper crustal structure in the West-Bohemian seismoactive region inferred from the CELEBRATION 2000 refraction data
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná