Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sfalerit
Článek
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    Kalcit z Horního Benešova
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Separace gahnitu z Křižanovic
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou
    Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Structural and luminescence properties of Zns prepared by SHS
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě