Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    silesikum
Článek
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    The Al(Nb,Ta)Ti2 substitution in titanite: the emergence of a new species
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Ametyst z Bludova u Šumperka
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
    Anisotropy of magnetic susceptibility of rocks measured in variable weak magnetic fields using the KLY-4S Kappabridge
    Anomalously hot gradient of Barrovian sequence in the Silesian zone (Bohemian Massif): an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Antimonitové výskyty u Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Babingtonit z Vernířovic
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Black shales and graphite deposits
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    Changed of Parameters of Magnetic Anisotropy of Foliated Rocks under Pressure
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlorites of banded magnetite ores from Desná group (silesikum, Czech Republic)
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
    Chronological constraints on the pre-Variscan evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
    Le comportement rhéologique a la limite des plaques pendant la collision varisque : exemple de la bordure NE du Massif de la Boheme
    Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P-T conditions and different durations
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie)
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
    Crystallinity and carbon isotopic composition of graphites from graphite deposits in the Silesicum (Czech Republic)
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku
    Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov)
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    Effects of sillimanite-grade metamorphism and shearing on Nb, Ta oxide minerals in granitic pegmatites: Maršíkov, N.Moravia, Czechoslovakia
    Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism
    Epidote in Mafic Rocks of the Sobotín (Zöptau) Massif (Czech Republic)
    Die Europäische Kristallinzone (EKZ) - eine Übersicht
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
    Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in Columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Maršíkov, Czech Republic
    Fe3+ vesuvianite from Žulová (Czech Republic) studied by single crystal electron paramagnetic resonance (EPR)
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fragmentation of microcontinents accreting to Baltica: Did it happen and are the detached terranes traceable?
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    General and comparative considerations of whole-rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Snieznik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects
    Geochemistry of gneisses of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Geologické problémy silezika
    Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
    Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Gneisses of Polish Part of the Červenohorské sedlo Belt
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Grunerit - nový minerál metamorfitů Hrubého Jeseníku (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Grunerite and almandine from quartzites related to the stratiform iron ore formations of the Silesicum (Czech Republic, Northern Moravia)
    H2O-CO2-NaCl-CH4 fluid inclusions in beryls from pegmatites of the Sudety Mts
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Historie dolování na Staroměstsku
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem)
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Incomensurate fractionation trends in the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite at Maršíkov, Northern Moravia, Czech Republic; the role of A (F2)
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Inverse rheological behaviour of marbles and quartzites resulting from superposed HT/LP extension on Barrovian compressional fabric
    Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Kalcit z Horního Benešova
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
    Klinozoisit z Vernířovic
    Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik)
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Kryogenní tvary v Benkovské vrchovině
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvarcitové skalní výchozy v Jeseníkách
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magnetic anisotropy in the NE part of the Bohemian Massif
    Magnetic fabric indication of Rhenohercynian deformations in the Silesian Zone of the NE Bohemian Massif
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Mantle rocks in the Czechoslovak part of the Bohemian Massif
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Measuring the dynamic parameters of induced polarization
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Metabasites from the Polish part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, metamorphic history and geotectonic meaning
    Metaconglomerate in gneiss of the NE part of the Desná unit : Case study of the external Moldanubian Zone. Abstracts
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky)
    Metamorphic Zonality of the Jeseník Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
    Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
    Microfabric of fresh and weathered marbles: Implications and consequences for the reconstruction of the Marborpalais Potsdam
    Microstructures in Selected Folds of the Vrbno Group (Silesicum)
    Migration routes of the Tethyan fauna in the eastern part of the epicontinental Germanic Basin (Poland)
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Molybdenit v žulovském plutonu
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Moravo-Silesian region
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    New parameters for characterization of fabrics of linear and planar elements using orientation tensor
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
    Nově zřízené muzeum v Bohušově na Osoblažsku
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O zlatech z Jesenicka
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
    Precambrian basement in the eastern part of the Bohemian Massif and its possible origin and correlation
    Preliminary Data on Amphibolites of Northern Part of the Vysoká hole Nappe (E Sudetes)
    Preliminary Data on the AMS Fabric in Crystalline Rocks from the West/East Sudetes Contact Zone in the Fore-Sudetic Block - Structural Implications
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hrubý Jeseník Mts
    Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    Problems Related to the Role of Shear-bands as Kinematic Indicators
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Proterozoic and Palaeozoic crustal components across the East/Central Sudetes boundary at the eastern margin of the Bohemian Massif: new U/Pb and Pb/Pb single zircon ages from the eastern Fore-Sudetic block (SW Poland)
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Přehrada Slezská Harta před milióny let
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Pumpellyite-actinolite facies quartzites from the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif)
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Quartzites of Polish Part of the Žulová Pluton Mantle and Vysoká Hole Nappe (Fore-Sudetic Block)
    The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Recent tectonic activity and orientations of the principal stresses in the Jeseníky region
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
    Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
    Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu (14-42 Rýmařov)
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Strzelin gneiss, SW Poland: evidence for a Neoproterozoic thermal event in the Fore-Sudetic Block, Central European Variscides
    The Significance of Chlorites as a genetic Indicator in Ore Deposits Exemplified by the Magnetite Ores from the Desná Group (Silesicum, Czech Republic)
    The significance of microphotography in ore microscopy
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Skalní útvary v Bradelské vrchovině
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Skalní výchozy ve střední části Hanušovické vrchoviny
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Sobotínský aktinolit
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Spory o podzial geologiczny Sudetów
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Stratigraphy. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Structural and Metamorphic Evolution of the Southern Termination of the Desná Dome in the Silesian Domain
    Structural and rheological boundary between two colliding crustal blocks at the NE margin of the Bohemian Massif
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Structural Evolution and Metamorphic Zoning of the Jeseník Amphibolite Massif
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Strukturní pozorování v Jeseníkách
    Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
    The Sudetic Marginal Fault between Bílá Voda and Lipová Lázně [Lipová-lázně]
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Tectonometamorphic Evolution of the Velké Vrbno Unit - Evidence of Subduction of the Western Margin of the Silesian Domain
    Temporal investigations and retrograde metamorphism of the north-eastern part of the Bohemian Massif
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Tourmaline in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republik)
    Tourmaline of dravite-uvite series in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic)
    Traces of the pre-Variscan tectono-thermal event in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area
    Údolí na zlomových liniích v Hrubém Jeseníku
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria:a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 1.Research plans and preliminary results
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 2. Crystalline nappes of the Hrubý Jeseník Mts.
    Variská exhumace kambro-ordovického pasivního kontinentálního okraje mezi dvěma kolidujícími krustálními bloky: Staroměstské pásmo
    Variská orogeneze v sileziku
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vertical extrusion and middle crustal spreading of omphacite granulite: a model of syn-convergent exhumation (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Vertical Movements along the Main Faults in the East-Sudetic Region
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vodopády Stříbrného potoka
    Volyň na Moravě
    Vratislavské granáty
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zeolity magnetitového ložiska Švagrov
    Zeolity z Kožušné u Štětínova
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlato trošku jinak
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlato ze šlichů v oblasti Branné (silesikum) (14-24 Bělá)
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
    Zlatohorský "glockerit"
    Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
    Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost