Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    silicifikace
Článek
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna (12-23 Kladno)
    Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia)
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Fosilní dřeva v Libyi
    Fossil wood record of the Krkonose-piedmont and the Intra Sudetic Basins with respect to its systematical affinity
    Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Imaging paleozoických a mezozoických silicifikovaných dřev pomocí katodoluminiscence s horkou katodou
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny (02-34 Bílina)
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Morfologie mítovských stromatolitů
    O zkamenělých rostlinách z Podkrkonoší
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
    Psaronie, královny permokarbonu : aneb kapradiny trochu jinak
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Rekryštalizácia SiO2 v petrifikovaných drevinách
    Silicification and microfossils
    Silicification of fossils in the Silurian and Devonian of the Barrandian, Czech Republic
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Silicified brachiopods of the Kotýs Limestone (Lochkovian) in the Bubovice area (Barrandian, Bohemia)
    Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
    A silicified stem of Podocarpoxylon helmstedtianum Gottwald, 1966 from the Palaeogene site Kučlín (NW Bohemia)
    Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): systematics, silicification and palaeoenvironment
    Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Some significant geomorphic features of the Klokočí Cuesta, Czech Republic
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    Uranium mineralization in silicified Upper Proterozoic biogenic rocks
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Za fosilními dřevy do ománské pouště
    Za krásnými kameny
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)
    Zkamenělé dřevo
    Zkamenělé stromy