Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    silur-svrchní
Článek
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny