Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    skandium
Článek
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic
    Scandium substitution in columbite-group minerals and ixiolite
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)