Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sklářské suroviny
Článek
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Dolomit jako sklářská surovina
    Georgius Agricola a sklo
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Průmyslové využití nefelinického syenitu