Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    slídy uranové
Článek
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Geologie a zdroje uranu v Evropě
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná