Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    složení alkalicko-vápenaté
Článek
    Basites in northern part of the Izera-Karkonosze block: A magmatic record of early Devonian rifting of the Saxo-Thuringian passive margin and its subsequent subduction
    Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Successive Intrusion of Three Calc-Alkaline Granites during Oblique Transtension: Central Part of the Vosges (NE France)
    Timing the magmatic activity within the Central Bohemian Pluton, Czech Republic: Conventional U-Pb ages for the Sázava and Tábor intrusions and their geotectonic significance
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice