Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    složení ultrabazické
Článek
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from the western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic)
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam (03-14 Liberec)
    A review of recent geochemcal and structural evidence for major Paleozoic rifting and re-assembly within the Bohemian Massif