Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sloučeniny organické
Článek
    Aminostratigraphy of Central European loess cycles: introduction and data
    Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    A Group of Papers Devoted to the Metallogeny of Black Shales - Preface
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
    Laboratoř organické geochemie
    Methods for Cleaning Contaminated Soils and Sediments
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Organic carbon in small watersheds of the Bohemian Massif
    Organic compounds in rain water
    Organic matter in ore deposits - Perspectives
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Possible roles of organic carbon in the control and genesis of tin deposits
    Reactions of bentonite with dodecyl-benzyl-dimethylammonium bromide and N-(1-(ethoxykarbonyl)pentadecyl)-trimethylammonium bromide
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky