Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    spád řeky
Článek
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in Juli 1997
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)