Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    spektrofotometrie
Článek
    An expeditious wet-chemical analysis of silicate rocks
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami