Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    spilit
Článek
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Devonian alkali volcanism in Moravia (CSFR)
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    New 207Pb/206Pb zircon ages from the East Karkonosze Metamorphic Complex, West Sudetes - evidence of the Late Cambrian-Early Ordovician magmatism
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců