Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    spraš
Článek
    4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
    Application of geophysical methods in structural historical investigation in the Czech Republic
    Application of the acid ammonium oxalate method to samples from a loess-paleosol site near Bořetice (Czech Republic)
    Bericht 1996 über quartärgeologische Untersuchungen auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen von Quartärlokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen südlich von Mailberg auf Blatt 23 Hadres und in der Umgebung von Tiefenthal auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Quartär in der Umgebung von Stranzendorf auf Blatt 40 Stockerau
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Chemical distinction between lithogenic and pedogenic iron oxides in environmental magnetism : search for the perfect solution
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Early Weichselian dust storm layer at Achenheim in Alsace, France
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Grafenberg - Kellergasse. Exkursion B - Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Late Pleistocene Climatic Variations in Siberia Based on Loess-Palaeosol Records
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    Loess gorge near Zeměchy
    Loess in the Czech Republic: Magnetic Properties and Paleoclimate
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Loess-palaeosol stratigraphy in the Yenisey basin, Southern Siberia
    Loess research in Eurasia: new aspects in geochronology
    Magnetic properties and paleoclimatic implications of loess-paleosol sequence of Czech Republic
    Magnetoclimalology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    Niva a pravěké osídlení
    Nová zvláště chráněná území
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    Oberfellabrunn - Kiesgrube Stecher. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Palaeoecology of Quaternary Mollusca
    Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy) (34-12 Pohořelice)
    Paleowinds and magnetoclimatology in Siberia
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Pedosedimentary evolution of the last interglacial and early glacial sequence in the European loess belt from Belgium to central Russia
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich
    Post-deposition pedogenic modification of magnetic susceptibility recording paleoclimatic signals C an explanation of regional changes to Alaskan, Chinese and Siberian loess
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    The Quaternary/Tertiary boundary in continental sediments of the Bohemian Massif
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rock-Magnetic Proxies of Climate Change from Loess-Paleosol Sediments of the Czech Republic
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice)
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče)
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
    Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově (12-421 Praha-jih)
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Výsledky revizních a zjišťovacích speleologických průzkumů a výzkumu v Pavlovských vrších
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
    Workshop und Exkursion des AK Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft am 20.-22. Mai 2004 in Pavlov, Südmähren
    Youngest Tectonic Activity on Faults in the SW Part of the Most Basin
    Zellerndorf - aufgelassene Ziegelei. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich