Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    středočeská ostrovní zóna
Článek
    Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
    Boninit - tichomořský vulkanit v jílovském pásmu
    Bournonite from Krásná Hora
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Cambrian in the Netvořice-Neveklov Metamorphic Islet (Roof of the Central Bohemian Pluton)
    Carbon and oxygen isotopic composition of carbonate minerals from the Jílové and Libčice gold deposits, Czech Republic
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Devonian Correlation Table : Supplements 2004
    Ethological interpretation of the ichnogenus Pragichnus CHLUPÁČ, 1987 (Ordovician, Czech Republic)
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    The metamorphic Palaeozoic of the "Islet Zone" as a possible connecting link between the Barrandian and the Moldanubicum
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Mid-late Devonian plutonic activity in the Bohemian Massif: U-Pb zircon isotopic evidence from the Staré Sedlo and Mirotice gneiss complexes, Czech Republic
    Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral species from Předbořice, Czech Republic
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
    Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
    Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Petrology, Geochemistry and Paleotectonic Setting of Metavolcanic Rocks at the Teplá-Barrandian - Moldanubian Boundary: Evidence from the NE Part of the Islet Zone, Central Bohemian Pluton
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Porfyrové ložisko s Au-Cu-W mineralizací na Petráčkově hoře u Vacíkova
    Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 1: Krašovice
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
    Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Rabejacit z Předbořic
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Representation and relationship of the Proterozoic and Paleozoic units of the Central Bohemian Pluton's mantle and possibilities of their correlation
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Series and stage boundaries in the Devonian of the Czech Republic
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
    Starší paleozoikum tehovského ostrova
    Stratigraphy : Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
    Temporal Association of Ductile Deformation and Granitic Plutonism: Rb-Sr and 40Ar-39Ar Isotopic Evidence from Roof Pendants above the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Týnčanský kras
    Týnčany: blbodíry? : aneb něco málo o jednom "holokrasu"
    U-Pb isotope geochronology and geochemical characteristics of the rocks from Voltuš area in the Rožmitál Block, Czech Republic
    Uranopilit z Předbořic
    Voltýřov gold deposit : Case history from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Whole-Rock Geochemistry and Nd Isotopic Composition of Metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their Petrogenesis and Implications for Geodynamics Processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)
    Žulové bloky se skalními mísami na Kovářovsku