Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    středočeský pluton
Článek
    A ještě jednou Mokrsko
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Anticlockwise and clockwise rotations of the Eastern Variscides accommodated by dextral lithospheric wrenching: palaeomagnetic and structural evidence
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Cambrian vs. Variscan tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian: evidence from U-Pb zircon ages of syn-tectonic plutons (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Caractérisation géochimique et géochronologie des precurseurs varisques de Boheme Centrale
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Central Bohemian Pluton
    The Central Bohemian Plutonic Complex : A multi-generation intrusive complex with locally developed mafic-silicic layered magma chambers
    The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Climate Warming: Evidence Monitored in the Subsurface
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Contrasting types of mafic and silicic magma interactions in the Central Bohemian Plutonic Complex: mixing, mingling, and composite layered intrisions
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Convergence oblique et sous-charriage continental a l'est du massif de la Boheme
    Correlation between radon in soil gas and local geology - some remarks
    Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Říčany granite, Czech Republic
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    Červené žuly na Milínsku
    Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Deep seated electrical high conductivity zones imaging lithosphere deformation in Western Bohemia
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Durbachitic igneous activity in the Moldanubian zone
    Dyke swarm of highly evolved felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
    Dyke swarms in the area of the Central Bohemian batholith
    Dyke swarms in the area of the Central Bohemian Plutonic Complex
    Euhedral and Euhedral-Looking Ocelli in Mafic Bodies of Granitic Complexes
    Exhumation, strain localization, and emplacement of granitoids along the western part of the Central Bohemian shear zone (Bohemian Massif)
    Exhumierung, Verformungslokalisierung und Platznahme von Granitoiden am Beispiel des variscischen Klatovy-Plutons (Böhmische Masse, Zentraleuropäische Varisciden)
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fluid inclusion and stable isotope study of the Kasejovice gold district, central Bohemia.
    The generation and emplacement of the reversely-zoned Říčany granitoid intrusion in the Hercynian Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Geochemical Comparison of the Subvolcanic Appinite Suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European Hercynides: Evidence for Associated Shoshonitic and Granitic Magmatism
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Geochemistry and Petrogenesis of the Klatovy Granodiorite, SW Part of the Central Bohemian Pluton
    Geochemistry and Significance of Dyke Swarms in the Central Bohemian Plutonic Complex
    Geochmičeskije i geodinamičeskije predposylki formirovanija redkometal'nych rudonosnych granitov Bogemskogo massiva central'noj Jevropy
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie Horažďovicka
    Geologie novoknínské oblasti
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Geology of the Nový Knín area
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Geotechnical investigation for cavern-type underground natural gas storage
    Gersdorffite in the Orthopyroxene Minette from Brloh, Southern Bohemia, Czechoslovakia
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Gold mineralization in the granitoid rocks of the Voltuš area and its comparison to the Petráčkova hora porphyry gold deposit
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    High-K magmatism in orogenic belts. Vol. 2 : early Variscan case as constrained by field and geochemical evidence
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Interplay between Assimilation, Fractional Crystallization and Magma Mixing - the Story of the high-K calc-alkaline Kozárovice Intrusion, Central Bohemian Pluton
    Interpretation of bidimensional fluid inclusion microthermometric data in terms of pressure and compositional variations in gold-bearing fluids: an example from the Libčice and Kasejovice deposits, Czech Republic
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Iron in biotites and its Mössbauer spectroscopy
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    K báňskému podnikání v Nalžovských Horách
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Keple - křemenné žíly
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    The Kšely Granite, Lesser Known Granite Type of the Bohemian Massif
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
    Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: Geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Locality No.8: Myšenec near Protivín, durbachites of the Central Bohemian Pluton, and a barren pegmatite with giant schorl crystals (natural reserve)
    Locality No.9: Tábor - Klokoty, durbachites of the Tábor massif, and merismitic migmatite, so called "garnet rock"
    Locality No.10 - Myšenec near Protivín : Barren pegmatite with giant tourmaline aggregates (natural reserve - no hammering, no collecting) - Tourmaline minerals: schrol, dravite
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska zlata
    Mafic granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: relics of a late Devonian magmatic arc?
    Magma Chamber Construction during Crustal Thickening and Subsequent Exhumation: An Example of Interplay between Magmatic and Tectonic Processes from the Central Bohemian Batholith (Bohemian Massif)
    Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sázava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magnetic Fabric and Magma Flow in Some Mafic Dikes of the Central Bohemian Pluton and its Surroundings
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    The metamorphic Palaeozoic of the "Islet Zone" as a possible connecting link between the Barrandian and the Moldanubicum
    Microfissural ore fluid migration: The example of a granodiorite hosted gold deposit (Mokrsko, Bohemia)
    Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Microtextural and geochemical evidence for magma hybridization in the genesis of calc-alkaline granitoids
    Mid-Late Devonian arc-type magmatism in the Bohemian Massif: Sr and Nd isotope and trace element evidence from the Staré Sedlo and Mirotice gneiss complexes, Czech Republic
    Mid-late Devonian plutonic activity in the Bohemian Massif: U-Pb zircon isotopic evidence from the Staré Sedlo and Mirotice gneiss complexes, Czech Republic
    Mid-late Devonian plutonism in the Bohemian Massif: evidence from U-Pb zirkon studies
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Model podzemního zásobníku plynu
    Modelling Diverse Processes in the Petrogenesis of a Composite Batholith: the Central Bohemian Pluton, Central European Hercynides
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Mokrsko gold deposit
    The Mokrsko gold deposit, Central Bohemia, Czech Republic
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Multiple Fabric Patterns and Emplacement Mechanisms of a Composite Batholith: A Result of Polyphase Tectonic Evolution of Continental Magmatic Arc (Central Bohemian Batholith, Bohemian Massif)
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Nature of Olivine in Minettes
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nová halířská štola
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    Ocellar Mafic Rocks of 1-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton)
    Opál ze Starého Smolivce
    Opály na Příbramsku
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    The origin of Blatná granodiorite
    The Origin of Blatná Granodiorite
    Otraženije osobennostej geochimičeskoj evoljucii varisskogo granitoidnogo magmatizma v metallogenii Bogemskogo massiva
    Outline of the gold metallogeny of the Bohemian Massif
    Overgrowths of hornblende into and its microtextural-compositional changes inside the ocelli of gabbroic rocks, Central Bohemian Pluton
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrogenesis of granitoids in the Blatná area
    Petrogenesis of granitoids of the Červená type (Central Bohemian Plutonics Complex)
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Petrology, Geochemistry and Paleotectonic Setting of Metavolcanic Rocks at the Teplá-Barrandian - Moldanubian Boundary: Evidence from the NE Part of the Islet Zone, Central Bohemian Pluton
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Polygonální fasety na granitoidech
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Prognozirovanije uranovych mestoroždenij v netradicionnych geologičeskich obstanovkach Vostočnogo Zabajkal'ja
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    První naplnění podzemního kavernového zásobníku zemním plynem
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Rabejacit z Předbořic
    Radim Kettner a dolování v Jílovém u Prahy
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon reference sites in the Czech Republic
    Radon risk map of Prague and Říčany granite
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    The role of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian pluton, Czech Republic
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Scheelitové ložisko u Nekvasov
    Seismic event location in the vicinity of the underground gas storage Háje-Příbram
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements
    Silica-rich felsitic dikes from southeastern part of the Bohemian Massif
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Solidus temperatures of the selected granitic rocks from the Czech part of the Bohemian Massif
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    The Sr-Nd isotope geochemistry of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Sr-Nd isotopic constraints on the petrogenesis of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
    Statistical significance of radon determination in soil air
    The Structural of the Earth's crust and the heat-flow-heat-generation relationship in the Bohemian Massif
    Structural Study of the Jílové Cleavage and its Relationship to the Magmatic and Sub-solidus Fabric in the Sázava-type Tonalite - SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif)
    Structurelle Entwicklung im Westteil der Zentralböhmischn Scherzone zwischen Klatovy und Rittsteig (Westböhmen, Tschechische Republik)
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Středočeské tmavé ušlechtilé kameny
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Symplezit z Horních Novosedel u Písku
    Syn-tectonic Emplacement of Island-Arc Calc-Alkaline Magmas during Oblique Transpression: SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif)
    Tectonic control of essential differences of Central Bohemian Pluton granitoids (the Moldanubicum/Bohemicum boundary), Bohemian Massif
    The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko (Central Bohemia, CSFR)
    Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Temporal Association of Ductile Deformation and Granitic Plutonism: Rb-Sr and 40Ar-39Ar Isotopic Evidence from Roof Pendants above the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Timing the magmatic activity within the Central Bohemian Pluton, Czech Republic: Conventional U-Pb ages for the Sázava and Tábor intrusions and their geotectonic significance
    Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech
    Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum
    Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
    Trace-element patterns in ultrapotassic rocks of the Bohemian Massif : Implications for heterogeneity of their mantle sources
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Turmalíny
    Two distinct mantle sources of Hercynian magmas intruding the Moldanubian unit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Two Genetic Types of Ocelli in Some Mafic Rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex: No Room for Transformistic Speculations
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    U-Pb isotope geochronology and geochemical characteristics of the rocks from Voltuš area in the Rožmitál Block, Czech Republic
    Ultrapotassic Intrusions of the Bohemian Massif: Insights into the Variscan Sub-continental Lithospheric Mantle?
    Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika
    Úprava rudnin s obsahem volného stříbra
    Uranium Deposit of Příbram : Its Characteristics and Some Applications of Statistics in Detailed Exploration
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Variscan elevator-style tectonics in the Bohemian Massif - A consequence of a collapsing crustal root
    A Variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Voltýřov gold deposit : Case history from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Výzkumné práce pro přehrady na střední Vltavě
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)
    Zirkon z Pačejova
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?
    Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš)
    Zoned phlogopites rimmed by biotite in minettes from Krhanice village, Czechoslovakia
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)
    Živce a křemen
    Žulové bloky se skalními mísami na Kovářovsku