Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    střih
Článek
    Analogue and numerical modelling of shape fabrics: application to strain and flow determination in magmas
    Analogue and numerical modelling of shape fabrics: consequences for strain and flow determination in magmas
    The black box of the stress analysis based on calcite twinning
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    Deformation pattern related to an orogen parallel extension event recorded in the Vepor unit, West Carpathians
    The evolution of perpendicular linear fabrics in synkinematically emplaced tourmaline granite (central Moravia - Bohemian Massif)
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
    The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    On the genesis of two meridionally trending lineations in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome: evidence from marbles of the Stronie formation
    Palaeozoic orogeneses in the Sudetes: a geodynamic model
    Perpendicular linear fabrics in granite: markers of combined simple shear and pure shear flows : qranite: From Segregation of Melt to Emplacement Fabrics
    Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland
    Pseudotachylites of the Złoty Stok-Skrzynka tectonic zone, Śnieżnikmetamorphic, Sudetes
    Quartz c-axis fabrics in constrictionally strained orthogneisses: implications for the evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Rocks deformed in the constrictional regime: L>S to L tectonites in the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Role of crustal fluids in triggering the West Bohemia/Vogtland earthquake swarms: Just what we know (a review)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Variscan dome structure of the Karkonosze-Izera Block (NE Bohemian Massif)
    Variscan Tectonic Evolution of the Sudetes