Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    stabilizace
Článek
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Application of geophysical methods in structural historical investigation in the Czech Republic
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Břehová linie jezera Most
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Injektáže v hornictví
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Prevence nebezpečného porušení vysokých svahů
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv "Modlitebna" ve Vsetíně-Jasénce
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
    Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure"
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Sto let od katastrofy obce Klapý
    Svahové deformace v údolí řeky Maili-su
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území