Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    statistické charakteristiky
Článek
    Analysis of foraminiferal assemblages from the Western Carpathian Lower Miocene using special statistical methods
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    The influence of shape-forming factors on fold morphology in the Krkonoše crystalline complex
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Nezavrhujme trojúhelníkové diagramy
    Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Pozor na trojúhelníkové diagramy
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
    Rozpočet krystalochemických prvků na koncové členy
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Statistical assessment of the typogram data of the Pupin's classification of zircons
    Statistická analýza tektitových dat
    Useknuté a heterogenní distribuce obsahů prvků v geologických materiálech