Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    statistika
Článek
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Estimates of dispersities by the interpretation of statistically anisotropic filtration velocity vectors in fluvioglacial aquifers
    Matematicko-statistická analýza strukturně-tektonických dat
    Model testing of the reliability of seismic hazard assessment based on seismostatistical and seismotectonic methods
    The other solution of a rocks fracturing as a random effect
    The Problems of Heavily Polluted Soils in the Czech Republic: A Case Study
    Professional estimate in geomechanics
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
    Statistika sběru moravských vltavínů 1982-1991
    Uranium Deposit of Příbram : Its Characteristics and Some Applications of Statistics in Detailed Exploration
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin